Dopłata do rodziny pszczelej.

2021-05-17 05:35:00
Proponuje się ustalenie stawki pomocy w wysokości 20 zł na 1 przezimowaną rodzinę pszczelą.

Będą pieniądze na promocje pszczelarstwa i produktów pszczelich.

2019-05-20 09:09:00
Pod obrady Sejmu trafił Poselski projekt ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Poprawa bazy pożytkowej dla pszczół - nowe rozporządzenie.

2018-11-25 09:47:00
"Łaki Kwietne"  zmiana rozporządzenia o terenach ekologicznych. Za obszary proekologiczne uznane zostaną grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar). 

Wsparcie dla pszczelarzy, nowe możliwości.

2018-02-23 12:07:00
Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje kolejną możliwość wsparcia pszczelarzy.

Ograniczenie ryzyka stosowania ŚOR

2018-01-30 10:59:00

 

Projekt obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022.

Ustawa o organizacji hodowli

2018-01-07 19:58:00

Ministerstwo Rolnictwa 18 grudnia 2017 roku wysłało do konsultacji publicznych „Ustawę o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich”.

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności -projekt ustawy

2017-06-09 09:09:00

Rada Ministrów przyjęła 30 maja projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miód bez GMO projekt ustawy.

2017-05-14 09:06:00

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o GMO.

2017-04-21 08:14:00

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 kwietnia 2017 (piątek), godz. 10:00 Wspólne posiedzenie komisji: OSZ i RRW Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

Wycinka drzew miododajnych bez zezwolenia.

2016-12-20 18:41:00

Wycinka drzew i krzewów bez zezwolenia.

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów uchwalił w piątek (16 gru2016) Sejm.

20 grudnia 2016 na Komisji Senackiej projekt przyjęto bez poprawek.

Szykuje się prawdziwa rewolucja w przyrodzie.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów przy sprzedaży miodu

2016-12-16 11:45:00

Kolejny akt prawny, który ma wpływ na nasze pasieki a jest obecnie w obróbce legislacyjnej. Tym razem nic przyjemnego wysokość - kar pieniężnych za łamanie przepisów dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego w tym miodu.

Ile miodu można przewieźć przez granicę bez kontroli jakości.

2016-12-14 10:42:00

Czy dziś mając w świadomości, jaka ilość miodu różnej jakości przewożona jest przez granicę UE

w tym i Polską możemy sobie pozwolić na to, iż nie będziemy wnosić uwag do

rozporządzenia o minimalnej ilości żywności podlegającej kontroli.

Rozporządzenie BHP

2016-11-30 17:24:00

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że pszczelarzy też dotyczą przepisy BHP na dodatek są one już ujęte w aktach prawnych. Dzisiaj trafił na mój komputer do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniający Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Limity na sprzedaż miodu, ciąg dalszy.

2016-11-04 10:49:00

Omówienie aktów prawnych dotyczacych sprzdedaży żywności przez rolników. Analiza prac PZP

Limity na sprzedaż miodu

2016-10-31 18:10:00
 

Szanowni Państwo

Przedstawiam kolejny akt prawny który dotyczy nas pszczelarzy - projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. Projekt ten dotyczy bezpośrednio nas pszczelarzy, gdyż ogranicza sprzedaż miodu i innych produktów z pasieki do 1212 kg.  

 

USTAWA o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

2016-10-27 19:00:00

W obecnej dobie globalizacji świata, coraz większe znaczenie ma marka narodowa. Wiele państw to rozumie i promuje swoje marki narodowe. Ta sytuacja dotyczy także i miodów. Mamy mieszanki miodów z Unii Europejskiej i spoza Unii, dodatkowe limity na preferencyjny wóz miodu z Ukrainy. Dochodzą również sygnały o prywatnym imporcie miodu z Ukrainy i sprzedawanego jako miód z własnej pasieki. Jak się skończy sprawa umowy w wolnym handlu z Kanadą jeszcze nie wiadomo.

Projekty Ustawy o sprzedaży żywności.

2016-10-25 10:18:00

W Sejmie znajdują się obecnie dwa projekty ustaw dotyczące sprzedaży żywności przez rolników. Ustawy te maja także wpływ na sprzedaż miodu przez rolnków. Czy jednen z tych projektów może ograniczyć sprzedaż miodu przez pszczelarzy. Czy drugi projekt wyłącza nas  z możliwości przetwarzania miodu na przykład poprzez dodanie pyłku kwiatowego czy orzechów. 

Podatki od działów specjalnych produkcji rolnej

2016-10-16 15:07:00

Podatki od pszczół

W 2017 roku są niższe normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców. 06.09.16 Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które będą obowiązywały w 2017 roku. Normy te zostały obniżone o 2,8 proc. W 2017 roku niższe normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą wybrać sposób ustalania dochodu - dochód rzeczywisty lub dochód szacunkowy. 

Zgnilec amerykański pszczół

2016-10-09 13:46:00

Ukazałao się nowe rozporządzenie dotyczace zgnilca amerykańskiego pszczół

Partnerzy dla pszczelarstwa