30.11.2016

Szanowni Państwo

Nie każdy z nas sobie zdaje sprawę, że pszczelarzy też dotyczą przepisy BHP na dodatek są one już ujęte w aktach prawnych.

Dzisiaj trafił na mój komputer do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniający Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Przepisy dotyczące

pszczelarzy zapisane są w § 17 tego rozporządzenia.

§ 17.

1. Podczas pracy w pasiekach powinno się używać odzieży ochronnej oraz podkurzacza.

2. Przeglądu uli w pasiece powinno się dokonywać w dni pogodne, w godzinach przedpołudniowych, w porze najliczniejszego oblotu pszczół

3. Pracownicy obsługujący pasieki powinni unikać drażnienia pszczół w szczególności przez wykonywanie gwałtownych ruchów lub silne podkurzanie.

4. Przy przeglądzie pasieki powinno się unikać przechodzenia przed wylotem ula.

U wielu z nas zapisy tego rozporządzenia mogą wywołać uśmiech na twarzy. Szczególnie zapisy w innych paragrafach np. w § 10 o kagańcu i innych podobnych sytuacjach. Jednak dla zrozumienia wartości tego rozporządzenia trzeba sobie odpowiedzieć, po co ono jest. Rozporządzenie o przepisach BHP jest dla tych, którzy zatrudniają osoby do pomocy w gospodarstwie w tym i w pasiece. W przypadku, gdy coś się stanie zatrudnianej osobie (np. wstrząs anafilaktyczny) i w przypadku dochodzenia przyczyn takiego zdarzenia będzie sprawdzane czy zostały zachowane przepisy BHP. W sytuacji gdzy czynności były wykonywane niezgodnie z w/w zapisami osobę odpowiedzialną - właściela pasieki, można pociągnąć do odpowiedzialności karnej. W związku z tym należy przyjrzeć się temu aktowi prawnemu i wnieś odpowiednie poprawki.

Na pewno, co należy zrobić to zapis w § 17 pkt 2- 4 zapis z powinno się, który jest równoznaczny z należy uzupełnic w zapis w miarę możliwości.

Prawidłowe brzmienie paragrafu 17 powinno być:

§ 17.

1. Podczas pracy w pasiekach powinno się używać odzieży ochronnej oraz podkurzacza.

2. Przeglądu uli w pasiece powinno się dokonywać w miarę możliwości w dni pogodne, w godzinach przedpołudniowych, w porze najliczniejszego oblotu pszczół

3. Pracownicy obsługujący pasieki powinni unikać w miarę możliwości drażnienia pszczół w szczególności przez wykonywanie gwałtownych ruchów lub silne podkurzanie.

4. Przy przeglądzie pasieki powinno się unikać w miarę możliwości przechodzenia przed wylotem ula.

Co do pozostałych zapisów tego Rozporządzenia na razie nie chcę się wypowiadać i czekam na uwagi z Państwa strony.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk


Rządowe Centrum Legislacji projekt


Przesłane uwagi do tematu: 


uwagi do projektów:

Moja propozyzycja brzmienia par.

§ 17. 

1. Podczas pracy w pasiekach powinno się używać odzieży ochronnej, podkurzacza lub innych środków uspokajających pszczoły. (bo wiele osób stosuje już emitery dźwięków niskich częstotliwości czy płynne preparaty nanoszone w aerozolu)

2. Przeglądu uli w pasiece powinno się dokonywać w miarę możliwości w dni pogodne, w porze najliczniejszego oblotu pszczół (bez określania, że tylko w godzinach przedpołudniowych)

3. Pracownicy obsługujący pasieki powinni unikać w miarę możliwości drażnienia pszczół (w szczególności przez wykonywanie gwałtownych ruchów, nieostrożnych czynności lub silne podkurzanie).

4. Przy przeglądzie pasieki powinno się unikać w miarę możliwości przechodzenia przed wylotem ula.

§ 20.

1. Na zapleczu pomieszczeń inwentarskich powinna znajdować się apteczka spełniająca wymagania określone w odrębnych przepisach. Apteczka ze stosownym wyposażeniem uwzględniającym reakcje anafilaktyczne powinna znajdować się także na pasieczysku podczas prowadzonych tam prac.

2. Pracownicy obsługujący zwierzęta powinni niezwłocznie opatrywać doznane skaleczenia.

3. Pracownicy poszkodowani na skutek pożądlenia, ugryzienia lub poturbowania przez zwierzęta oraz na skutek zranienia przez przedmioty zanieczyszczone nawozem organicznym lub ziemią powinni mieć niezwłocznie zapewnioną pomoc lekarską.

Sławomir


Witam. Też potrzebne. Ale czy tak chętnie się konsultowali w sprawie sprzedaży bezpośredniej? pozdrawiam. Bogdan


uwagi do projektów: Gnębienia ludzi ciąg dalszy. Władza na potrzeby mafii urzędniczej i sądowniczo-prawniczej wprowadza kolejne przepisy na których będą żerować prawnicy i krzywdzić ludzi. Nie określenie np. co to są gwałtowne ruchy, czy dni pogodne, jaką odległość uznaje się za przechodzenie przed wylotem ula da prawnikom i sądom możliwość dowolnej interpretacji i w efekcie żerowania na ludziach i wydawania dowolnych uznaniowych decyzji i wyroków. Oczywiście w ślad za tą ustawą powoła się zapewne organ kontrolny do jej przestrzegania. Organ ten oczywiście utrzymywany będzie ze składek pszczelarzy a w zamian będzie ich karał za nieprzestrzeganie bezsensownych przepisów. Chciałem kupić sobie fajkę do odymiania ale przecież w myśl nowych przepisów nie będę jej mógł używać no chyba, że razem z podkurzaczem. A jeśli chodzi o odzież ochronną to zapewne niedługo w kolejnych poprawkach doprecyzuje się jakie atesty będzie musiał posiadać kapelusz jaki kształt i kolor. Władza to potrafi zrobić za pieniądze podatników. Wieki

Jeżeli masz uwagi w tym temacie to je napisz. Zostaną umieszczone na stronie ;)

Zapisz się na newsletera, a będziesz otrzymywać aktualne informacje.

Przepisz kod z obrazka
Captcha
Partnerzy dla pszczelarstwa