Podatek od pasiek w 2019 roku.

2019-01-02 19:31:00
Rozporządzeniem z 11 grudnia 2018 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2019 r.

Ograniczenie ryzyka stosowania ŚOR

2018-01-30 10:59:00

 

Projekt obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022.

Ustawa o ochronie przyrody

2017-11-26 18:05:00

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Normy szacunkowe 2017

2017-11-26 17:56:00

Normy szacunkowe dochodu z pasieki obowiązujace na 2017 przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgnilec amerykański pszczół.

2017-11-26 17:51:00

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.

Rolniczy handel detaliczny

2017-11-26 17:47:00

Rolniczy Handel Detaliczny.

Ustawa ułatwiająca sprzedaż żywności przetworzonej przez rolników. Weszła w życie 01 stycznia 2017 roku.

Handlowa jakośc miodu

2017-11-26 17:41:00

Obowiązujące przepisy dotyczace handlowej jakości miodu oraz jego znakowania.

Sprzedaż bezpośrednia

2016-10-06 11:04:00

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa wraz z komentarzem.

Partnerzy dla pszczelarstwa