Normy szacunkowe dochodu od działów specjalnych produkcji rolnej.

W 2017 roku niższe normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców

06.09.16 Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które będą obowiązywały w 2017 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą wybrać sposób ustalania dochodu - dochód rzeczywisty lub dochód szacunkowy.

Przy prowadzeniu pasiek szczowany przychód z jednej rodziny pszczelej na  rok 2017 wyniesie 3,26 zł. Normy te dotyczą pasiek powyżej 80 rodzin pszczelich. Zakładając, że pszczelarz ma 100 rodzin pszczelich jego dochód wyliczony na podstawie norm stanowił będzie 326 zł. Jest to kwota od której nalezy odprowadzić podatek. Przy prowadzeniu Gospodarstwa Pasiecznego powyżej 80 rodzin pszczelich nalezy ten fakt zgłosić do 20 stycznia 2017 roku (specjalna deklaracja) do urzędu skarbowego. Urząd skarbowy wystawia decyzję o wysokości dochodu na podstawie zgłoszenia i norm szacunkowych. Ten dochód (z decyzji US) wpisujemy do deklaracji PIT przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za 2017 rok. W przypadku 100 rodzin jest to kwota około 62 zł naliczonego podatku. Jeżeli pszczoły sa jedynym źródłem utrzymania nie płacimy podatku wcale bo mieścimy się w kwocie wolnej od podatku ale formalności nalezy dopełnić.

Pełen tekst projektu Rozporządzenia czytaj więcej

Partnerzy dla pszczelarstwa