Pszczelarz - Agroprzedsiębiorca RP 2016,

2016-12-13 12:07:00


AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2016, w tym roku tytuł „Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016” otrzymał pszczelarz, właściciel firmy stolarskiej Kolega Ryszard Sułkowski.

Prof Jerzy Woyke

2016-12-12 18:15:00

Profesora Jerzego Woyke wszystkim tym, którzy zajmują się pszczołami

i pszczelarstwem szczególnie nie trzeba przedstawiać.

Pan Profesor dr hab. Jerzy Woyke jest jedną z najbardziej rozpoznawanych

Osobowości pszczelarskiego środowiska naukowego w świecie.

Pielgrzymka Pszczelarzy

2016-12-08 18:36:00

Koleżanki i Koledzy Pszczelarze.

Tradycyjnie już od 28 lat, 6 i 7 grudnia pszczelarze z całej Polski

spotkali się na Jasnej Górze.

Mimo zimowej aury, jak co roku pielgrzymujących pszczelrzy była pełna

Aula im. Ojca Kordeckiego. Zapraszam do przeczytania krótkiej relacji i galerii zdjęć.

Wypadek dziecka

2016-12-05 20:30:00

Miejscem zabaw dzieci na terenach wiejskich często jest gospodarstwo rolne.

Niektórzy z nas pszczelarzy są również rolnikami lub są ubezpieczeni w KRUS z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, z czego wśród nas są też tacy, którzy mają dzieci w wieku do 16 roku życia. Właśnie dla tych dzieci Fundusz zawarł to ubezpieczenie w całości pokrywane z pieniędzy zgromadzonych w Funduszu Składkowym. Ubezpieczeniem tym objętych zostało ponad 400 tyś dzieci.

Małe gospodarstwa pasieczne potrzebują pomocy

2016-11-23 20:18:00

Małe gospodarstwa pasieczne, często przekazywane z pokolenia na pokolenie, wymagają systemowego wsparcia. Marszałkowie Województw zaznaczają, że współczesne pszczelarstwo musi sprostać czynnikom, na które często nie ma wpływu, z uwzględnieniem czynników przyrodniczych i środowiskowych. 

W Sejmie rozmawiają o pszczołach.

2016-11-19 20:24:00

W SEJMIE ROZMAWIAJĄ O PSZCZOŁACH

Szanowni Państwo to, że pszczoły są ważne my, jako pszczelarze wiemy doskonale, ale zaczynają to także dostrzegać i w parlamencie.

Trzeba przedstawić problemy, oczekiwane sposoby rozwiązania i powiedzieć sprawdzam.

Kontrola sektora pszczelarskiego

2016-11-07 16:01:00

Kontrola sektora pszczelarskiego.

Nie wszyscy wiedzą, że takie działanie ma miejsce, dlatego chciałbym jeszcze raz przybliżyć temat tym razem szerszej grupie odbiorców niż tylko Prezesi Związków. Temat przeprowadzanej kontroli przez NIK sektora pszczelarskiego. Spotkanie rozpoczynające kontrolę odbyło się 9 czerwca i miało formułę „Panelu ekspertów”.

Konferencja „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si’”

2016-10-22 20:30:00

15 października 2016 roku W Sejmie odbyła się Konferencja „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si’”

„Zrównoważony rozwój to nic innego jak wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka” 

Światowy Dzień Pszczół

2016-09-29 19:19:00

Światowy Dzień Pszczół

- Ministerstwo Rolnictwa poparło incjatywę

Partnerzy dla pszczelarstwa