Kontrola sektora pszczelarskiego

2016-11-07 16:01:00

Kontrola sektora pszczelarskiego.

Nie wszyscy wiedzą, że takie działanie ma miejsce, dlatego chciałbym jeszcze raz przybliżyć temat tym razem szerszej grupie odbiorców niż tylko Prezesi Związków. Temat przeprowadzanej kontroli przez NIK sektora pszczelarskiego. Spotkanie rozpoczynające kontrolę odbyło się 9 czerwca i miało formułę „Panelu ekspertów”.

Konferencja „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si’”

2016-10-22 20:30:00

15 października 2016 roku W Sejmie odbyła się Konferencja „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si’”

„Zrównoważony rozwój to nic innego jak wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka” 

Światowy Dzień Pszczół

2016-09-29 19:19:00

Światowy Dzień Pszczół

- Ministerstwo Rolnictwa poparło incjatywę

Partnerzy dla pszczelarstwa