W załcznikach zawarte są obecnie obowiązujące przepisy dotyczace handlowej jakości miodu oraz jego znakowania.

Zbiór aktów prawnych dotyczących miodu.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3.10.2003 r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie handlowej jakości miodu. pdf 155,41 KB Pobierz
Rozporządzenie - metody badania miodu pdf 100,13 KB Pobierz
Zmiany- rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu 2015 pdf 116,96 KB Pobierz
Zmiany - 2010 pdf 31,47 KB Pobierz
Zminy metod analiz zwiàzanych z dokonywaniem oceny miodu 2009 rok pdf 106,88 KB Pobierz
Znakowanie miodu - 2014 pdf 334,67 KB Pobierz
Odp. Z Ministerstwa Rolnictwa- obowiązujące przepisy 2016 r. pdf 936,87 KB Pobierz
Partnerzy dla pszczelarstwa