Rozporządzeniem z 11 grudnia 2018 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2019 r.

 

Rozporządzenie zostało opublikowane 19 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2362 (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, mogą wybrać sposób ustalania dochodu - dochód rzeczywisty lub dochód szacunkowy.

 

Przy prowadzeniu pasiek, szacowany dochód z jednej rodziny pszczelej na rok 2019 wyniesie 3,45 zł. Normy te dotyczą pasiek powyżej 80 rodzin pszczelich.

 

Przy prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego powyżej 80 rodzin pszczelich należy ten fakt zgłosić do 21 stycznia 2019 roku (deklaracja PIT- 6) do urzędu skarbowego. Urząd skarbowy wystawia decyzję o wysokości dochodu na podstawie zgłoszenia i norm szacunkowych. Ten dochód (z decyzji US) wpisujemy do deklaracji PIT przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 rok. W przypadku 100 rodzin pszczelich jest to kwota 345 zł naliczonego dochodu. Jeżeli pszczoły są jedynym źródłem utrzymania nie płacimy podatku wcale, bo mieścimy się w kwocie wolnej od podatku, ale formalności należy dopełnić.

 

Pozdrawiam 

 

Piotr Krawczyk

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa