W tym miejscu znajdziecie Państwo informacje przekazane przez Agencję obsługująca KPWP i Ministerstwo Rolnictwa. Informacje związane z KPWP

Wsparcie rynku produktów pszczelich- szkolenia

2018-01-18 17:02:00

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Projektów z działania „Wspieranie podnoszenia poziomu

wiedzy pszczelarskiej” (Szkolenia, Konferencje)

KPWP wiemy co dalej.

2017-09-12 07:53:00

ARIMR podała informacje co dalej z KPWP.

Prezentacja KPWP na lata 2016/2017

2017-02-21 11:10:00

Agencja Rynku Rolnego przygotowała prezentację przedstawiającą zmiany obowiązujące

w KPWP na lata 2016/2017.

Według informacji z Ministerestwa Rolnictwa od września 2017 roku,

KPWP obsługiwać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Nasi Partnerzy