Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa - szkolenia

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Projektów z działania „Wspieranie podnoszenia poziomu

wiedzy pszczelarskiej” (Szkolenia, Konferencje) w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2017/2018.

W dniu 16.01.2018 KOWR przystąpił do zawierania umów z podmiotami uprawnionymi. Łącznie złożono 52 projekty na kwotę 765,3 tys. złotych.

Źródło:http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa