Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020 - 2022

 

Zarządzenia Nr 121/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 - otwórz

Warunki udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022 - otwórz

Załącznik nr 1 Projekt Szkolenie - otwórz

Załącznik nr 2 Projekt Zakup sprzętu pszczelarskiego - otwórz

Załącznik nr 3 Projekt Zakup leków do zwalczania warrozy - otwórz

Załącznik nr 4 Projekt Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej - otwórz

Załącznik nr 5 Projekt Zakup pszczół - otwórz

Załącznik nr 6 Projekt Analiza jakości miodu - otwórz

Załącznik nr 7 Wniosek o refundację - otwórz

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy - producentów produktów pszczelich, reprezentowanych przez podmiot uprawniony - otwórz

Załącznik nr 9 Ankieta - ­otwórz


Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa