Szanowni Państwo

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawaie 15 grudnia 2016 roku odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Naukowa Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzego Woyke „90 lat z pszczołami przez świat”  

Profesora Jerzego Woyke wszystkim tym, którzy zajmują się pszczołami i pszczelarstwem szczególnie nie trzeba przedstawiać. Korzystając jednak z okazji, że 15 grudnia na SGGW odbędzie się Konferencja Naukowa poświęcona dokonaniom, badaniom oraz temu jaki wkład Pan Profesor Jerzy Woyke miał w światowe badania nad biologią rodziny pszczelej warto przybliżyć sobie ponownie jego sylwetkę.

Pan Profesor dr hab. Jerzy Woyke jest jedną z najbardziej rozpoznawanych Postaci pszczelarskiego środowiska naukowego w świecie. Wybitny, światowej sławy, powszechnie szanowany i doceniany naukowiec jest profesorem nauk rolniczych, specjalistą w zakresie pszczelnictwa. Profesor Jerzy Woyke (ur. 9 września 1926r. w Maleninie) ukończył leśnictwo (1950r.) i biologię (1952r.) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie uzyskał stopnie doktora (1958r.) i doktora habilitowanego (1961r.), a w 1969 roku otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Od 1958r. został pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kierownikiem Zakładu Pszczelnictwa na Wydziale Ogrodniczym. Po reorganizacji uczelni w 1970 roku kontynuował pracę jako kierownik Zakładu Hodowli Owadów Użytkowych na Wydziale Zootechnicznym. Profesor dwukrotnie pełnił funkcje prodziekana (na Wydziale Ogrodniczym SGGW 1964-69 oraz Wydziale Zootechnicznym SGGW 1970-73). Na emeryturę przeszedł w 1996r. (20 lat temu) ale wciąż jest bardzo aktywnym naukowcem, prowadzącym badania zarówno w kraju, jak i za granicą. Profesor Woyke nadal udziela konsultacji naukowych i współpracuje z rzeszą naukowców z całego świata, stanowiąc dla nich niezaprzeczalny autorytet naukowy.

W 2016r. przypadają 90. urodziny Pana Profesora oraz 67- lecie publikowania prac naukowych. Prof. dr hab. Jerzy Woyke zgromadził w tym czasie niezwykle imponujący dorobek naukowy. Na podstawie badań Profesor opublikował aż 825 prac, z czego 503 stanowią oryginalne publikacje naukowe, pozostałe to książki oraz prace popularne. Prace Pana Profesora są bardzo często cytowane w Science Citation Index W ISIS – 3608 oraz Web of Science 913. Pan Profesor był także promotorem 8 prac doktorskich, wielokrotnym recenzentem (544) prac naukowych np. doktoratów, habilitacji, wniosków o nadanie tytułu profesora, grantów, krajowych i zagranicznych publikacji naukowych. Profesor Jerzy Woyke jest jedyną osobą na świecie, która badała pszczoły aż w 24 krajach. Był także ekspertem FAO (ONZ) w 11 państwach (Gwinea, El Salwador, Kostaryka, Afganistan, Wietnam, Ghana, Egipt, Sudan, Albania, Algieria, Meksyk). Śmiało więc można stwierdzić, że jest on popularyzatorem nauki polskiej poza granicami naszego kraju. Poza FAO prowadził zagranicą dłuższe kursy i wykłady na uniwersytetach w 11 krajach. Wykłada w 6 językach – angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim i rosyjskim. Pan Profesor cieszy się dużym szacunkiem i poważaniem zarówno w Polsce jak i na świecie. Jest bardzo często doceniany za swoją pracę, to laureat 73 nagród, odznaczeń i wyróżnień, z czego 16 zagranicznych (najważniejsze nagrody: PAN 1966r., 1971r., 1979r., 1987r., Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 1976r., 1989r., Ministerstwa Rolnictwa 1976r., 1984r., USDA 1976r., 1984r., 1987r., Ministerstwa Rolnictwa El Salwadoru 1981r., Medal in Oczapowskiego PAN 1994r., Outstanding Apicultural Scientist, Tajlandia 2000r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 2014r.). Został także uhonorowany doktoratem honoris causa w Akademii Rolniczej w Szczecinie (1998r.) i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2002r.). Czytaj więcej na stronie SGGW.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył profesora dr. hab. Jerzego Woyke Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Trzeciego maja 2014 roku, w 223. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie, nowoczesnej Konstytucji, odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie doniosła, także dla nas pszczelarzy, uroczystość. Prezydent wręczył osobom zasłużonym ordery i odznaczenia państwowe. „Nam wszystkim przypadł w udziale dobry los. Te 25 lat wolnej Polski jest czasem dobrym, za który powinniśmy dziękować Opatrzności Bożej, dziękować losowi, dziękować historii, wszystkim współobywatelom, ale także tym, którzy tę odzyskaną 25 lat temu wolność mądrze, rozsądnie i umiejętnie zagospodarowują z pożytkiem dla dobra wspólnego" – mówił Bronisław Komorowski. Prezydent podziękował tym, którzy pracują, działają i mają zasługi z tytułu budowy dobrego, uczciwego, sprawiedliwego, mądrego, a czasami pięknego kraju, jakim jest Polska. Wśród nagrodzonych Krzyż Komandorski OOP w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju pszczelarstwa oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej otrzymał prof. Jerzy Woyke, nasz najwybitniejszy polski naukowiec z zakresu pszczelnictwa. Podczas uroczystości nagrodzonemu Profesorowi towarzyszyła córka Dorota Woyke oraz prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych Janusz Kasztelewicz i prof Jerzy Wilde. Krzyż Komandorski OOP przyznany został przez Pana Prezydenta na wniosek pszczelarzy zawodowych.

Czytaj więcej na http://www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl/

 

Przybliżajmy sylwetki ludzi zasłużonych dla polskiego i światowego pszczelarstwa. 

Pozdrawiam Piotr Krawczyk

Źródło: Materiał opracowano na podstawie stron internetowych SGGW i miesiecznika Pszczelarstwo.

Partnerzy dla pszczelarstwa