Na XXII Walnym Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym Polskiego Związku Pszczelarskiego 8-9 marca 2017 roku, dokonano wyboru nowych władz PZP.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego 

Prezydent PZP          - Waldemar Kudła

Wiceprezydent          - Dr. hab Zbigniew Kołtowski

Wiceprezydent          - Radosław Janik

Skarbnk                   - Krzysztof Górny

Sekretarz                 - Bartłomiej Piotrowski

Członek Zarządu        - Olgierd Kustosz

Członek Zarządu        - Leszek Bodzioch


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący        - Bolesław Cięciel

Wiceprzewodnicząca  -Małgorzata Pietkiewicz

Sekretarz                 - Bogusław Szereda

Członek                       - Bronisław Tuma

Członek                       - Kazimierz Zaskórski

 

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra POLSKIEGO PSZCZELARSTWA

Fotorelacja z WZD PZP

Nowy zarząd PZP.

Od lewej:

Bartłomiej Piotrowski - Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, (archeolog, oraz drugi fakultet z

administracji)

Krzysztof Górny - Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, Koło Pszczelarzy w Pile;

Leszek Bodzioch - członek Zarządu Pogórskiego Związku Pszczelarskiego w Tarnowie, prezes Koła Pszczelarzy w Szynwałdzie, właściciel Gospodarstwa Pasiecznego BONIKA;

Radosław Janik - Prezes Zarządu Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie;

Olgierd Kustosz - Radny Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. producent „Miody Przelewickie” wpisanych na listę produktów Regionalnych i Tradycyjnych przez MRiROW w 2012 r.; Prezes Koła Pszczelarzy w Przelewicach, Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie;

Waldemar Kudła - Prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej (programista matematycznych maszyn elektronicznych);

Prof. Dr hab. Kotłowski Zbigniew - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Pracownia Zapylania Roślin, kierownik Zespołu Botaniki Pszczelarskiej, Prezes Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Cieciel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, Iwona Łodo i Bronisław Tuma wręczają kwiaty nowemu Prezydentowi PZP Waldemarowi Kudle.Zdjęcia uzyskane dzięki uprzejmości Pana Bogusława Szeredy.Partnerzy dla pszczelarstwa