Rada Polskiego Związku Pszczelarskiego na posiedzeniu 20 września w Warszawie przyjęła uchwałę, w której zwróciła się do Zarządu PZP o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu. Uchwałę przyjęto większością głosów przy 4 wstrzymujących się i bez żadnego głosu przeciw. 

 

Uchwała Nr 4/2018

Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego

z dnia 20 września 2018 roku

 

 

 

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu

 

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 Statutu PZP Rada Związku podejmuje co następuje:

 

§ 1

 Zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd w celu:

  1. wyboru nowych władz związku,
  2. przyjęcia założeń programowych na lata 2018-2025.

§ 2.

 Niniejsza uchwała zostaje przekazana do realizacji przez Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego.

§ 3.

 Uzasadnienie podjęcia uchwały znajduje się w załączniku do uchwały.

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Przewodniczący  RZ

 Piotr Krawczyk                                                                                                                           

 Wiceprzewodniczący RZ:

Walenty Pawłowski

Ryszard Kowalski

Sekretarze RZ:

Ryszard Voss

Waldemar Badeński


 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 4/2018

Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego

z dnia 20 września 2018 roku

 

W związku z:

 

-  przesyłanymi dokumentami przez Zarząd PZP do organizacji pszczelarskich zrzeszonych w PZP sugerujących brak zgodności we władzach i brak możliwości dalszego funkcjonowania w tym składzie,

- po dyskusji w tej sprawie na posiedzeniu Rady PZP i krótkiej analizie przesyłanych dokumentów,

- a także po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej PZP,

- brakiem przyjęcia założeń programowych dla Zarządu PZP na czas kadencji przez Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZP obradujący w dniach 8-9 marca 2017 w Połczynie Zdrój,

Rada postanawia:

 

podjąć uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu

 

 

Załączniki do uzasadnienia:

 

 

1/ pismo członków Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego skierowane do Prezydenta PZP z dnia 20 września 2017 r.,

2/ pismo członków Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego skierowane do Prezydenta PZP z dnia 20 marca 2018 r.,

3/ notatka z posiedzenia Zarządu PZP z dnia 23 sierpnia 2018 r.,

4/ pismo Prezydenta PZP do Przewodniczącego Rady Związku z dnia 18 września 2018 r.

5/ wiadomość e-mail sekretarza Zarządu PZP kierowana do Przewodniczącego Rady Związku,

6/ wniosek Komisji Rewizyjnej PZP skierowany do wiadomości do Rady Związku z dnia  20 września 2018 r.

7/ wnioski zebrane przez Komisję Uchwał i Wniosków obradującą podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZP obradującego w dniach 8-9 marca 2017 w Połczynie Zdrój,

 

Przewodniczący  RZ

 Piotr Krawczyk                                                                                                                          

Wiceprzewodniczący RZ:

 Walenty Pawłowski

 Ryszard Kowalski

Sekretarze RZ:

 Ryszard Voss

 Waldemar Badeński

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Pismo Członków Zarządu PZP, pierwsze, wrzesień 2017 pdf 395,66 KB Pobierz
Pismo drugie Członków Zarządu PZP do Prezydenta, marzec 2018 pdf 407,55 KB Pobierz
Notatka z posiedzenia Zarządu, sierpień 2018 pdf 213,45 KB Pobierz
Pismo Prezydenta do Rady Związku, dzień przed posiedzeniem Rady 19.09.2018 pdf 1,51 MB Pobierz
Pismo Sekretarza PZP Bartłomieja Piotrowskiego, przesłane do Rady PZP w dniu obrad 20.09.2018 doc 26,00 KB Pobierz
Protokół z 23 08 18 pop-ost (1).doc doc 32,00 KB Pobierz
Uchwała zarządu PZP z 23 08 18 pop-ost.doc doc 11,50 KB Pobierz

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa