Jak co roku w grudniu, 6-7 grudnia z całej Polski pszczelarze przybywają na Jasną Górę podziękować za miniony rok i prosić o łaski na kolejne lata. W tym roku będzie to już 28 Pielgrzymka Pszczelarska. W przeddzień już od 22 lat, temu wydarzeniu towarzyszy konferencja naukowa. W tym roku organizatorzy zaprosili wykładowców którzy przybliżą nam zdrowotne walory produktów pszczelich oraz jak te walory wypromować. Zapraszamy do uczestnictwa i pozytywnego przeżycia tych uroczystości.

Pełen program uroczystości do pobrania.

PSZCZELARZE NA JASNEJ GÓRZE 6-7 grudnia 2016

6 grudnia – 22 Krajowa Konferencja Pszczelarskaw Częstochowie

na temat:

„Innowacyjne aspekty rynku produktów pszczelich”

Miejsce konferencji: Aula Ojca A. Kordeckiego na Jasnej Górze w Częstochowie.

Organizatorzy:

• Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

• Polski Związek Pszczelarski w Warszawie

• Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie

13:00 Rejestracja uczestników

13:45 Otwarcie konferencji przedstawienie programu i celu, powitanie Gości.

14:10 – 15:30

1 wykład: "Innowacyjne metody leczniczego wykorzystania produktów pszczelich". dr hab. n. przyr. Jerzy Stojko Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Medycyny Doświadczalnej

15:30 – 16:50

2 wykład: "Innowacyjne formy promocji walorów prozdrowotnych miodów krajowych szansą na wzrost konsumpcji". dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan Katedra Chemii i Toksykologii Żywności Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet Rzeszowski

16:50-17:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

17:00 Spotkanie Prezesów WZP/RZP oraz władz PZP.

Wprowadzenie w klimat pielgrzymki:

20:00 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej – Msza św. dla pszczelarzy

21:00 Apel Jasnogórski.

7 grudnia – św. Ambrożego

główne uroczystości

28 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasnej Górze

Organizatorzy:

• Polski Związek Pszczelarski w Warszawie

• Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie

10:30 – zbiórka pocztów sztandarowych na dziedzińcu

11:00Bazylika Jasnogórska - uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji pszczelarzy (składających dary ołtarza prosimy o czytelne kartki)

Mszy św. będzie przewodniczył oraz wygłosi homilię J.E. Ks. Biskup Edward Białogłowski,

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy.

12:30 – spotkanie pszczelarzy w Auli O. Kordeckiego w czasie którego odbędą się wystąpienia zaproszonych gości.

Wszelkich informacji udzielają organizatorzy:

• Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, tel. 34 37 70 108 http://www.czwa.odr.net.pl ,

• Polski Związek Pszczelarski, biuro@zwiazek-pszczelarski.pl,

• Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie, tel. 34 365 74 39, 606 22 49 02 e-mail: rzpcz@interia.pl, http://rzpcz.pl,

Partnerzy dla pszczelarstwa