14 stycznia 2019 roku w Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. wsparcia pszczelarstwa, Było to już siódme posiedzenie, poniżej zamieszczam transmisję z tego posiedzenia.  Dużo ciekawych informacji.


Do dyskusji przewidziano następujące tematy:

1. Informacja MRiRW na temat: - stanu prac legislacyjnych nad zmianami ułatwiającymi pobieranie próbek roślin przez Inspekcję Weterynaryjną oraz próbek zwierząt przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

 

- możliwości przyznania uprawnień do stwierdzania chorób pszczelich przez wykwalifikowanych rzeczoznawców;

 

- kosztów zwalczania chorób pszczelich oraz katalogu preparatów dostępnych w tym celu w Polsce oraz w UE;

 

- rozprzestrzeniania się zgnilca amerykańskiego i działań podejmowanych w kierunku jego zapobiegania;

 

2. Informacja MSWiA w sprawie możliwości przeszkolenia policjantów w zakresie szacowania strat w pasiekach.

 

3. Informacja przedstawiciela IOR-PIB w sprawie wyników badań odnośnie stosowania w uprawie rzepaku pestycydów toksycznych dla pszczół - neonikotynoidów.

 

4. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Środków Ochrony Roślin na temat prac powiązanych z pszczelarstwem podejmowanych przez Komisję oraz propozycji zmian w etykietowaniu środków ochrony roślin.


Pozdrawiam 

Piotr Krawczyk

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa