Obowiązek rejestracji pasiek.


         

      Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o opracowanie projektu nowelizacji ustawy, "o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych", przez wprowadzenie obowiązku rejestracji wszystkich podmiotów prowadzących pasieki, wraz z nadaniem weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Dotychczas, obowiązek rejestracji pasieki wynika jedynie z Ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych i związany jest w wprowadzaniem na rynek produktów pszczelich (wszystkich).

Posiadanie pasieki jako „utrzymywanie zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt” jest działalnością nadzorowaną. Jednak obecne przepisy nie wprowadzają obowiązku rejestracji dla wszystkich pasiek bez wyjątku. W ostatnim czasie pojawia się wiele małych pasiek, które nigdzie nie są rejestrowane, jak również barcie w lasach, które również nie są objęte obowiązkiem rejestracji weterynaryjnej. Stwarza to realne zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób pszczół przez rodziny, nad którymi ani lekarze weterynarii ani pszczelarze nie mają kontroli.

W ramach nowelizacji ustawy należy rozważyć obowiązek przeprowadzania corocznej aktualizacji rejestru oraz  wprowadzenie sankcji karnych (grzywny) za niepowiadomienia służb weterynaryjnych o zaprzestaniu prowadzenia działalności pszczelarskiej. Doświadczenie uczy, że jedynie sankcja karna może skutecznie zdyscyplinować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną i pozwoli wyeliminować podwójną rejestrację rodzin pszczelich.


Źródło:pzp.biz.pl

Komentarze

  • PiotrC
    2018-12-28 08:37:09
    Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia - a w Nowym 2018 Roku niech wszystkie barcie wokół pasiek zostaną skutecznie zasiedlone: przez nietoperze a jeszcze lepiej przez wiewiórki - bo na stałe. Piotr C.
Partnerzy dla pszczelarstwa