XVI Walny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie

W piątek 4 września 2020 r. w pobliżu miejscowości Garnek obył się XVI Zjazd Delegatów RZP w Częstochowie.
Obradom przewodniczył kol. Jan Lamch, prezes Koła Pszczelarzy w Janowie.
Zjazd przebiegał zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad.
Można chyba powiedzieć że jest on przełomowy, ponieważ doszło na nim do zmiany pokoleniowej w strukturach naszej organizacji.
Poprzedni Zarząd po złożeniu sprawozdań otrzymał absolutorium.
Wybraliśmy nowego Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, którym został

kol. Piotr Krawczyk

Mamy również nowy i odmłodzony skład Zarządu RZP, Komisji Rewizyjnej, oraz Sądu Koleżeńskiego.

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa