IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Z CYKLU "WETERYNARIA DLA PSZCZELARSTWA"

TYTUŁ

"WETERYNARYJNE ASPEKTY ODPOWIEDZIALNEGO PSZCZELARSTWA W POLSCE”

 

 

15 lutego 2018r. w sali konferencyjnej Targów Kieleckich odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Weterynaria dla pszczelarstwa" której organizatorami byli: Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Vet-Animal, Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Świętokrzyski, Świętokrzyska Izba Lekarsko - Weterynaryjna, Polski Związek Pszczelarski.

Patronat nad konferencją objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Świętokrzyski oraz Główny Lekarz Weterynarii. 

To już po raz czwarty organizowana była konferencja przez dwa środowiska, które powinny ściśle ze sobą współpracować dla dobra pszczół - LEKARZY WETERYNARII I PSZCZELARZY.

 Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr Bogdan Konopka - Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Kilka słów skierowanych do uczestników konferencji wygłosili ponadto:

• Pan Paweł Niemczuk - Główny Lekarz Weterynarii, który odczytał również list od Pana Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

• Pan Waldemar Kudła - Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Konferencja zgromadziła, podobnie jak podczas trzech poprzednich edycji, Wojewódzkich i Powiatowych

Lekarzy Weterynarii wraz z Głównym Lekarzem Weterynarii Panem Pawłem Niemczukiem oraz dwoma poprzednimi GLW. Oczywiście w konferencji uczestniczyła też bardzo liczna grupa pszczelarzy z całej Polski.

Omawiane tematy skupiały się głównie wokół zagadnień związanych ze zwalczaniem chorób pszczół. Prelegentami byli doświadczeni eksperci, zajmujący się dziedziną pszczelarstwa w jej różnym ujęciu.

1. "Problematyka efektywności zwalczania inwazji Varroa destructor przy pomocy zarejestrowanych w kraju leczniczych produktów weterynaryjnych" dr Krystyna Pohorecka z PIWet w Puławach

2. "Nosemoza jako jedna z głównych przyczyn strat rodzin pszczelich" dr Anny Gajdy z SGGW w Warszawie.

Odbył się tez panel dyskusyjny z którego uczestnikami byli dr hab. Paweł Chorbiński, lek. wet. Artur Arszułowicz oraz Wiktor Korczyński - pszczelarz, myśliwy, były wojskowy, "recenzent" działań Polskiego Związku Pszczelarskiego, znany z forum "Polanki" jako "Robinhuud". 


Więcej można przeczytać w relacjach ich uczestników

Ze strony pszczelarskiej opisał swoje wrażenia


Pan Sławomir Podgajny Rejonowe Koło pszczelarzy w Brzezinach - relacja. warto przeczytać


Ze strony weterynarii - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach.


Bardzo dobry głos zabrał jeden z uczestników konferencji, Powiatowy Lekarz Weterynarii ze Stalowej Woli, który podsumowywał grzechy pszczelarzy wskazując, ze prawo dotyczące funkcjonowania pszczelarstwa jest tylko pszczelarze nie chcą go respektować. Na dzień dzisiejszy nie trzeba tworzyć nowych aktów prawnych a zacząć stosować się do tego co jest. To stwierdzenie dobrze podsumowało i kończyło panel dyskusyjny.

Podsumowania konferencji dokonał również jej gospodarz - dr Bogdan Konopka - Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, zapraszając na kolejną - V - konferencję w 2019 roku.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk


 


Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa