Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa zaplanował na 14 stycznia kolejne posiedzenie. To już siódme spotkanie tego zespołu w sprawach pszczelarskich.

Na posiedzeniu, które zaplanowano na godzinę 11.00 w dniu 14 stycznia przewidziano poruszyć następujące tematy:


1. Informacja MRiRW na temat: - stanu prac legislacyjnych nad zmianami ułatwiającymi pobieranie próbek roślin przez Inspekcję Weterynaryjną oraz próbek zwierząt przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa;


- możliwości przyznania uprawnień do stwierdzania chorób pszczelich przez wykwalifikowanych rzeczoznawców;


- kosztów zwalczania chorób pszczelich oraz katalogu preparatów dostępnych w tym celu w Polsce oraz w UE;


- rozprzestrzeniania się zgnilca amerykańskiego i działań podejmowanych w kierunku jego zapobiegania;


2. Informacja MSWiA w sprawie możliwości przeszkolenia policjantów w zakresie szacowania strat w pasiekach.


3. Informacja przedstawiciela IOR-PIB w sprawie wyników badań odnośnie stosowania w uprawie rzepaku pestycydów toksycznych dla pszczół - neonikotynoidów.


4. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Środków Ochrony Roślin na temat prac powiązanych z pszczelarstwem podejmowanych przez Komisję oraz propozycji zmian w etykietowaniu środków ochrony roślin.

 

Tematy bardzo ciekawe, mam nadzieję, że prace zespołu przyczynią się do rozwiązania tych problemów.

Zapraszam do dyskusji.

Pozdrawiam

Piotr Krawczyk

Komentarze

  • Marek Hudzik
    2019-01-09 21:11:44
    Witam, Czy doprowadzona do końca zostanie sprawa oznakowania miodu, a konkretnie, kraju pochodzenia? Czy Polska może sama, bez UE wprowadzić takiego wymogu, aby na miodzie było napisane z jakiego kraju miód pochodzi? Pozdrawiam Marek Hudzik
  • Piotr
    2019-01-09 21:47:49
    Wystarczy, że będzie konsekwentnie przestrzegane prawo w zakresie oznakowania miodu i już będzie lepiej. Zapis w rozporządzeniu mówi o tym, że tylko wtedy można używać opisu "mieszanka miodów z UE i poza" kiedy nie można określić kraju pochodzenia. To co pakerzy miodu nie wiedzą skąd importują miód?
Partnerzy dla pszczelarstwa