Czy miód na półkach sklepowych jest dobry?

Inspekcja Handlowa w II kwartale 2018 r. zbadała 269 partii miodu, miała zastrzeżenia do 48 z nich.
Partnerzy dla pszczelarstwa