Świętujmy razem, wstańmy i zróbmy coś dobrego dla pszczół !!!

Głównym celem tego Dnia jest uświadomienie ludziom znaczenia pszczół i innych zapylaczy dla naszego istnienia. Musimy być świadomi, że proklamacja „Światowego Dnia Pszczół” przez ONZ, dla pszczół i innych zapylaczy nie zrobiła jeszcze wiele i że główne zadanie ich ochrony jest przed nami. Światowy Dzień Pszczół to świetna okazja, z której musimy skorzystać. Dlatego pszczelarze i obrońcy przyrody zwracają się do wszystkich ludzi, aby pomogli poprawić warunki przetrwania pszczół, a tym samym przetrwania nas ludzi. Nasze pojedyncze działanie nie zrobi wielkich zmian w przyrodzie, ale liczy się każdy, kto zapewnia pszczołom łatwiejszy byt.


KLUCZOWE FAKTY I LICZBY

Trzy-czwarte upraw na całym świecie produkujących owoce lub nasiona do użytku przez ludzi, zależy, przynajmniej częściowo, od owadów zapylających.


Poprawa rozmieszczenia i różnorodności zapylaczy zwiększa plony
 - zapylacze wpływają na 35 procent światowych gruntów rolnych, wspierając produkcje 87 czołowych roślin jadalnych na świecie.


Produkty żywnościowe zależne od zapylaczy przyczyniają się do zdrowej diety i odżywiania.


Zapylacze są zagrożone - zrównoważone rolnictwo może zmniejszyć ryzyko dla zapylaczy, przyczyniając się do zróżnicowania krajobrazu oraz ekologicznej produkcji żywności.


Dbając o pszczoły chronimy różnorodność biologiczną -zdecydowana większość zapylaczy to dzikie owady zapylające, w tym ponad 20 000 gatunków pszczół.


Mały cudotwórca.
Zapylanie jest niezbędne dla życia na naszej planecie. Pszczoły i inne owady zapylające żyją od milionów lat, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe i zachowując bioróżnorodność dla roślin i ludzi.
Zapylacze są niezbędne dla produkcji wielu bogatych w mikroelementy owoców, warzyw, orzechów, nasion i olejów, które spożywamy na co dzień.
W rzeczywistości blisko 75 procent uprawianych na świecie przez ludzi roślin na owoce i nasiona, przynajmniej w części zależy od zapylaczy, mając wpływ na ich wydajność i jakość.

Co się dzieje z zapylaczami? 
W wielu regionach, ilość zapylaczy ma tendencje spadkowe.
W przeszłości usługa zapylania była dostarczona przez naturę a koszt jej był niski. Od kiedy obszary uprawiane rolniczo stały się większe, zmieniły się również sposoby agrotechniki, skupiono się na wąskiej liście upraw i zwiększono ilość używanych pestycydów. Zebrane dowody wskazują na te czynniki jako potencjalne przyczyny poważnego spadku różnych populacji zapylaczy.
Spadek ten prawdopodobnie wpłynie na zwiększenie kosztów i zmniejszenie produkcji bogatych w witaminy owoców i warzyw, co doprowadzi do coraz większej niezrównoważonej diety i zdrowotnych problemów człowieka.


Zapylanie - Praca niewidoczna dla oczu ale podnosząca wydajność w rolnictwie.
Zapylanie jest największym rolniczym czynnikiem przyczyniającym się do zwiększenia plonów na całym świecie. Tak więc pszczoły i dzikie zapylacze wnoszą istotny wkład w rolnictwo. Ponadto uprawy zależne od zapylania są bardziej wartościowe niż te, które nie wymagają zapylania. 
Wartość światowych upraw bezpośrednio zależnych od owadów zapylających szacuje się na setki miliardów USD rocznie. A ich ilość rośnie. Wielkość rolniczej produkcji zależnej od zapylaczy wzrosła o 300 procent w ciągu 50 lat. Liczby te odzwierciedlają znaczenie zapylaczy dla całej planety. 
Oczywiście korzyści, jakie przynoszą pszczoły i dzikie zapylacze, wykraczają poza żywność dla ludzi. Dzięki zapylaczom zwierzęta hodowlane mają różnorodną paszę, a tym samym większą elastyczność w dostosowywaniu się do coraz bardziej zmieniającego się klimatu.
Mamy też pewne leki, biopaliwa, włókna i materiały budowlane.


MIÓD – eliksir dla zdrowia.

 
Miód zawiera wiele dobroczynnych substancji. Jest doskonałym składnikiem odżywczym i uspokajającym. Dzięki antybakteryjnym i przeciwutleniającym właściwościom, jest szeroko stosowany w medycynie ludowej. Miód nie wymaga dodatkowej obróbki, a pszczelarz niczego nie dodaje ani nie bierze z niego. Dojrzały miód nie traci swoich wartości odżywczych i podczas prawidłowego przechowywania pozostaje doskonałym produktem spożywczym. Miód krystalizuje z czasem. Jest to naturalny proces, który nie powoduje żadnych zmian chemicznych ani nie wpływa to na jego jakość. Jeśli miód jest przegrzany, substancje biologicznie czynne są tracone. 
Miód można mieszać z różnymi napojami, na przykład herbatą, mlekiem, jogurtem lub naturalnymi sokami. Może też być dodawany do różnych pieczonych lub gotowanych potraw (ciasta, sosy, warzywa, mięsa). Miód może w pełni zastąpić cukier konsumpcyjny w naszej diecie.

Co możemy zrobić dla pszczół?


Przedszkola i szkoły mogą wspólnie z lokalnymi organizacjami pszczelarskimi podejmować różne działania:
- Wizyta u pszczelarzy i zapoznanie się z pracą pszczelarzy;
- Poznanie miodu i innych produktów pszczelich;
- Poznanie roślin miododajnych;
- Stworzenie pastwiska dla pszczół i innych zapylaczy w ogrodzie domowym, podwórku, na tarasie ...


- Przygotowanie śniadania z miodem i innymi produktami miodowymi
- Organizacja konkursu plastycznego na temat pszczelarstwa i zapylaczy
Każda osoba może przyczynić się do zachowania pszczół i innych zapylaczy:
- Na balkonach, tarasach i ogrodach w celach dekoracyjny zasiejmy miodne kwiaty.
Kupujmy miód i inne produkty pszczele od lokalnych pszczelarzy.
Pozwól nam poinformować dzieci i młodzież o znaczeniu pszczół.
Zachowujmy stare łąki z większą różnorodnością roślin kwitnących.
Rośliny kwitnące kosić na łąkach dopiero po przekwitnięciu.
- Jeśli jest to naprawdę konieczne, używajmy pestycydów bezpiecznie dla pszczół, stosując je po ustaniu lotów pszczół to jest późnym wieczorem, gdy pszczoły nie latają na kwiaty.


Światowy Dzień Pszczoły ma rzucić światło na nasze środowisko i poprawić warunki bytowania pożytecznych zapylaczy. Nie stójmy obojętnie bo nasz los jakość naszego życia zależy od tych małych cudotwórców.


Działajmy dla dobra nas wszystkich- Piotr Krawczyk

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa