Dla przyszłości pszczelarstwa podajmy dane z przeszłości.

Dostarczmy danych do badań na temat przyczyn upadków rodzin pszczelich.

Bez tych danych trudniej będzie dochodzić do właściwych wniosków.


ZAPROSZENIE DO BADANIA STRAT RODZIN PSZCZELICH PONIESIONYCH

W TRAKCIE ZIMOWLI 2OI7/2OI8

 

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już po raz kolejny prowadzi badanie zimowych strat rodzin pszczelich w ramach aktywności międzynarodowej sieci naukowej COLOSS (Prevention of Honeybee Colony Losses - zapobieganie stratom rodzin pszczelich).

W 2016/2017 łącznie otrzymali6my 491 kwestionariuszy. Straty ogółem wyniosły 21,8 %, z uwzględnieniem strat z powodu problem6w z matką oraz klęsk żywiołowych (które wyniosły odpowiednio 6,l % i 0,9 %).  Były one znacznie wyższe niż w trakcie poprzedniej zimy (11%) i najwyższe od czasu, kiedy prowadzony monitoring. W poszczególnych województwach straty ogólne wahały się od 9,9 % do 38,,4 % i były najwyższe w wojew6dztvtie lubuskim (38,4%), opolskim (34,2 %), Śląskim (32,,2 %) oraz pomorskim (32%), przy czym aż w siedmiu województwach przekraczały  20%. Najniższe straty notowano w województwie Świętokrzyskim (9,9 %), kujawsko-pomorskim (12 %) oraz zachodniopomorskim (12,9%).

Analiza strat średnich wykazała, że największe upadki rodzin skoncentrowane były na dwóch obszarach, tj. w Polsce południowo-zachodniej, gdzie we wrześniu 2016 r. i w marcu 2017 r. temperatury były najwyższe (średnia odpowiednio powyżej 16˚C i 6˚C), oraz w środkowej części pasu północnej Polski, tam, gdzie w listopadzie 2016 r. suma opad6w była najwyższa (powyżej80 mm) i temperatury w marcu 2017 r. najniższe (średnia poniżej 5˚C). Aż w sześciu województwach straty powyżej 20 % rodzin zgłosiło około 50 lub nawet więcej procent pszczelarzy (w skali całego kraju było to aż 43 %) .

Tak, jak w poprzednich latach, pszczelarze, których pszczoły korzystały z plantacji kukurydzy, stracili więcej rodzin, niż ci, którzy twierdzili, że ich pszczoły z tego pożytku nie korzystały (odpowiednio 26,50 %  i 20,9%). Podobną tendencję obserwowano także w przypadku pożytku rzepakowego.

Wszystkim którzy dostarczyli dane oraz pomagali w ich zbieraniu bardzo dziękujemy.

W ubiegłym roku wprowadziliśmy do naszych metod zbierania danych internetową ankietę, którą wypełniło 213 pszczelarzy, którzy wzięli udział w badaniu. Musimy przyznać, że jest to najbardziej przyjazny dla nas sposób udziału pszczelarzy w badaniu, ponieważ dane z bazy w prosty sposób możemy przenieść do arkusza danych, bez potrzeby konieczności wielogodzinnego manualnego wprowadzania informacji  i od poszczególnych pszczelarzy .

Podobnie jak w roku ubiegłym ankiety można wypełniać anonimowo. Ankieta internetowa ma inny wygląd graficzny niż przeznaczona do druku. Będzie aktywna od 1 maja do 20 czerwca 2018 r. i jest dostępna pod adresem internetowym:

 

http://www.bee-survey.com/index.php/218278?newtest=Y&lang=pl

 

 

Dla tych z Państwa, którzy jednak nie chcą lub nie mogą wypełnić ankiety internetowej przesyłamy ankietę w wersji do druku, którą po wydrukowaniu i wypełnieniu można przesłać, pocztą

(adres:PChOU, KPiDW, WMW, SGGW, 02-786 Warszawa, ul Ciszewskiego 8)

lub po zeskanowaniu

odesłać na adres grazyna_topolska@sggw.pl

 

Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz, nawet, jeżeli zaproszenie do udziału w monitoringu otrzymają Państwo z różnych źródeł.

Kołom i Związkom Pszczelarskim będziemy bardzo wdzięczni za rozprowadzenie ankiety wśród swoich członków.

Bardzo ważne są dla nas dane od Wszystkich pszczelarzy, którzy zazimowali przynajmniej jedną rodzinę, także od tych, którzy żadnej rodziny w trakcie zimowli nie utracili oraz tych, którzy utracili wszystkie, lub prawie wszystkie rodziny.

Prowadzony przez nas monitoring nie jest w żaden sposób powiązany z badaniami prowadzonymi przez PIB-PIWet w Puławach w pasiekach nadzorowanych.

Aby dane mogły być analizowane łącznie z danymi międzynarodowymi powinny do nas trafić najpóźniej w połowie czerwca.

Bardzo liczymy na Państwa współpracę i z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Z pszczelarskim pozdrowieniem Koordynator zbierania danych w Polsce

Prof. Dr. Grażyna Topolska

źródło: korespondencja e-mial

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Zaproszenie_Ankieta COLOSS_2018.PDF pdf 201,72 KB Pobierz
COLOSSankieta2018.pdf pdf 713,57 KB Pobierz

Komentarze

  • wojciech_p
    2018-12-22 18:46:40
    Trujemy się dymem z apiwarolu. Podajemy dane dotyczące strat, braku strat, a skutecznych środków na warrozę i nosemozę jak nie było tak nie ma. Drodzy naukowcy... granty to nie wszystko. Wy jesteście dla nas, nie odwrotnie.Więc ujmijcie się choć raz za pszczołami w ministerstwie, wyrażając jasne i jednoznaczne stanowisko.
Partnerzy dla pszczelarstwa