Pszczelarski głos w Brukseli za utrzymaniem, a nawet za rozszerzeniem zakazu stosowania neonikotynoidów.

27 czerwca 2017 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja "Europejskie rolnictwo bez neonikotynoidów. W jaki sposób Europa może zrównoważyć produktywność rolnictwa z ochroną środowiska?" 


Copa Cogeca oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zorganizowały w Parlamencie Europejskim w Brukseli spotkanie, przy udziale Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Posła Czesława Siekierskiego. Do Brukseli pojechała autokarem na to spotkanie kilkudziesięcioosobowa delegacja. W jej składzie było trzech przedstawicieli Polskiego Związku Pszczelarskiego: Prezydent PZP Waldemar Kudła, Sekretarz PZP Bartłomiej Piotrowski i członek Prezydium Rady PZP Walenty Pawłowski, zaproszonych przez Prezesa Federacji Mariana Sikorę.

Wyjazd był związany z toczącą się w krajach Unii Europejskiej dyskusją, która powinna przesądzić czy zostanie utrzymany i w jakim zakresie będzie obowiązywał zakaz stosowania zapraw do nasion zawierających neonikotynoidy. Nie od dziś wiadomo, że część producentów rolnych, a zwłaszcza plantatorzy rzepaku domagają się zniesienia tego zakazu, argumentując, że z powodu zakazu stosowania zapraw z neonikotynoidami zbierają niższe plony rzepaku. Takie opinie były wypowiadana również na spotkaniu w Brukseli, ale ich prawdziwość została zakwestionowana. Przedstawiono informacje statystyczne, z których wynika, że w Polsce, po wycofaniu takich zapraw, plony rzepaku nie spadały lecz rosły, a w tym roku zapowiadają się rekordowe.

Przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego w czasie spotkania wskazywali na ogromne zagrożenie, jakie dla pszczół i innych owadów zapylających stwarza stosowanie środków ochrony roślin zawierających neonikotynoidy i opowiadali się za projektem wniosku Komisji Europejskiej, który zakłada rozszerzenie obowiązującego zakazu stosowania zapraw zawierających neonikotynoidy dla roślin przyciągających pszczoły na wszystkie uprawy na wolnym powietrzu, w tym uprawy niekwitnące.
Osoby uczestniczące w dyskusji nawiązywały do ukazujących się w różnych krajach publikacji, które mówią o bardzo negatywnym wpływie neonikotynoidów na owady zapylające oraz wskazywały, że to zapylenie wpływa na jakość i wielkość plonu wielu roślin. Podkreślano, że troska o pszczoły i inne owady zapylające leży więc także w dobrze pojętym interesie rolników, a straty wynikające z braku lub zmniejszenia liczebności owadów zapylających (ginących w wyniku zatruć środkami ochrony roślin) zubożą naturalne środowisko i pogorszą warunki, w których żyjemy.


Europoseł Czesław Siekierski (Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego) namawiał wszystkie strony uczestniczące w tym sporze do dialogu oraz do poszukania rozwiązań, które pomogą w budowie zrównoważonego rolnictwa.


Bartłomiej Piotrowski 

Sekretarz Zarządu 

Polski Związek Pszczelarski

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa