Podczas posiedzenia Rady Związku PZP, 27 marca 2018 roku, przedstawiciele organizacji pszczelarskich należących do PZP wystosowali pismo do Prezesa ARiMR z prośbą o przesunięcie terminu składania wniosków na wsparcie z KPWP na lata 2018/2019.

Prezes ARiMR przychylił się do wniosku Organizacji Pszczelarskich i zmienił zarządzeniem nr 33/2018 datę składania wniosków z 30 kwietnia 2018 roku na 30 maja 2018 roku.


Prośba o przesunięcie terminu składania wniosków na lata 2018/19 wynikła z opóźnienia z przesyłaniem umów przez KOWR na realizację projektów na rok 2017/2018.  Czas ten jest potrzebny do dobrego i spokojnego przygotowania projektów.


Terminy na składanie zapotrzebowania przez pszczelarzy do swoich organizacji jest sprawą wewnętrzną każdej organizacji i należy się do nich dostosować. Pismo Przedstawicieli organizacji pszczelarskich do Prezesa ARiMR


Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa