Istnieje jeszcze szansa, by pszczelarze skorzystali ze wsparcia w ramach mechanizmów pomocowych wdrażanych przez ARiMR na poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Pomoc na tzw. „małe przetwórstwo” jest kierowana do rolników podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych (PKD) oraz rolników wykonujących lub podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

 

W związku z wyznaczonym terminem składania wniosków do 29.12.2021 r. oraz biorąc pod uwagę:

-  okres wzmożonego zaangażowania w sprzedaż produktów rolnych przed końcem roku,

- a także okres świąteczny,

- jak również w trudności w uzyskiwaniu odpowiedniej dokumentacji do wniosków aplikacyjnych ze względu na skutki pandemii COVID-19,

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na wydłużenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW

2014-2020 – nabór tematyczny o kolejny miesiąc, tj. do dnia 28 stycznia 2022 r.

 

Niżej przekazujemy link do strony, gdzie można uzyskać informacje na co można uzyskać wsparcia. W załączeniu przekazujemy również pozytywną informację z MRiRW.

 

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2021-30-listopad---29-grudzien-tematyczny-pkd-i-rhd

https://pzp.biz.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.pdf

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa