III edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU

III ogólnopolska konferencja naukowa

"Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce"

Ogólnopolski Konkursu PSZCZELARZ ROKU


III edycja 23 marca 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się III Konferencja Naukowa pt. „Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce” połączona z ogłoszeniem wyników III edycji ogólnopolskiego konkursu „PSZCZELARZ ROKU”. Konferencji, organizowanej przez Fundację FEEIROW we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie patronował JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW dr hab. Jarosław Gołębiewski.

W konferencji udział brali przede wszystkim pszczelarze oraz przedstawiciele środowiska naukowego związanego z pszczelnictwem. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problem związany z ginięciem pszczół oraz w tym kontekście potrzebie przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego – podstawowego siedliska pszczół. Minister podkreślił, że konferencja ma służyć lepszemu zrozumieniu przez społeczeństwo wzajemnych relacji i zależności pomiędzy pszczołami a środowiskiem. 

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele środowiska naukowego w tym: dr hab. Paweł Chorbiński z UP we Wrocławiu, dr hab. Krzysztof Olszewski z UP w Lublinie, dr hab. Beata Madras-Majewska z SGGW w Warszawie oraz dr inż. Janusz Majewski z SGGW w Warszawie. W wygłoszonych referatach oraz dyskusji pojawiły się propozycje odnośnie konsolidacji środowiska pszczelarskiego zwłaszcza w zakresie opracowania koncepcji wspierania pasiek pod katem zapylania roślin owadopylnych oraz poszukiwania skutecznych narzędzi systemowych godzących interesy różnych środowisk, co stanowi istotne wyzwanie oraz szansę dla rozwoju pszczelarstwa w Polsce.

Po zakończeniu konferencji ogłoszono wyniki III edycji ogólnopolskiego konkursu „PSZCZELARZ ROKU”, który Fundacja organizowała we współpartnerstwie z Polskim Związkiem Pszczelarskim, Stowarzyszeniem Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich Polanka pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Andrzeja Romaniuka. Przebieg prac Kapituły Konkursu oraz zwycięzców II edycji przedstawił Marek Szczygielski – przewodniczący Kapituły. W ogłoszeniu wyników III edycji Konkursu udział wzięła Pani Podsekretarz Stanu MRiRW Ewa Lech.

Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci czterech kategorii konkursowych statuetki, puchary Prezydenta PZP i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016. Zdobywca Grang Prix Konkursu otrzymał „Statuetkę Pszczelarza” W imieniu organizatorów nagrody wręczali Patroni Honorowi oraz członkowie konkursu.

Realizacja III edycji możliwa była dzięki pomocy i wsparciu sponsorów i partnerów konkursu: Agencja Rynku Rolnego, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Bayer Sp. z o.o., Biowet Puławy Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, Apivital, Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich, Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o., Jotun Polska Sp. z o.o., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Pasieka Kujawska Apicom, Adamek – Produkcja i sprzedaż odzieży pszczelarskiej i roboczej, Firma Pszczelarska Bartek Jerzy Skiba, Produkcja Uli Piotr Tumidajewicz.

Laureaci III edycji Konkursu

Laureat Grand Prix III edycji Konkursu PSZCZELARZ ROKU 2016:

Irena, Albert i Maciej Radwan,Anna Pogacz


Kategoria: miód pszczeli odmianowy

Michał Słomiński woj. kujawsko-pomorskie– I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016

Józef Jakubiec woj. śląskie– wyróżnienie

Szymański Emil Mariusz woj. dolnośląskie– wyróżnienie


Kategoria: miód pszczeli wielokwiatowy

Agnieszka Teresa i Paweł Kamińscy woj. lubuskie -I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016

Adam Nowicki woj. łódzkie - wyróżnienie

Roman Stachyra – wyróżnienie


Kategoria: miód pszczeli spadziowy

Irena, Albert i Maciej Radwan, Anna Pogacz woj. małopolskie - I miejsce i tytuł – PSZCZELARZ ROKU 2016

Zbigniew Durajczyk woj. mazowieckie - wyróżnienie

Grzegorz Jasina woj. lubelskie -wyróżnienie


Kategoria: miód sekcyjny

Zbigniew Durajczyk woj. mazowieckie - I miejsce i tytuł PSZCZELARZ ROKU 2016


Wyróżnienie "Pszczelarza Roku 2016" otrzymali:

Henryk Kłak Pasieka Smereka woj. dolnośląskie

Stanisław Kuźniar woj. podkarpackie

Konrad Ładnowski woj. mazowieckie

Krzysztof Małecki woj. kujawsko-pomorskie

Ireneusz Milewski woj. dolnośląskie

Monika Morgulec i Mirosław Wróblewski woj. wielkopolskie

Łukasz Murawski woj. mazowieckie

Tomasz Pastuszko woj. lubelskie

Paweł Szymański woj. mazowieckie

Ryszard Szymczuch woj. świętokrzyskie

Zdzisław Walicki i Tadeusz Netczuk woj. dolnośląskie

Maciej Warcholak Pasieka Maciejka woj. podkarpackie

Jan Wiewiórka woj. warmińsko-mazurskie

Krzysztof Zych woj. małopolskie

Adam Jakubowski woj. mazowieckie

 

Gratuluje zwycięzcom oraz wyróżnionym.

 

Żródło: Materiały przekazane przez Fundację FEEIROW

Link do wydarzenia opisanego przez Rejonowe Koło Pszczelarzy Brzeziny.

Link do wydarzenia opisanego na stronie gminy Żelechlinek.

Link do wydarzenia opisanego na stronie Ministerstwa Rolnictwa.


Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa