W dniu 04 stycznia doszło do spotkania Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim.


Notatka ze spotkania.


Na początek Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, kol. Tadeusz Dylon wręczył Panu Ministrowi, słoik miodu spadziowego, podkreślając jego pochodzenie. Zaprosił również Pana Ministra na Ogólnopolskie  Dni Pszczelarza i poprosił o objecie ich honorowym patronatem. Pan Minister na wstępie zaznaczył swoją chęć współpracy z naszym środowiskiem, traktując pszczelarstwo jako ważna dziedzinę rolnictwa.                             

Spotkanie przebiegło w sposób bardzo konstruktywny, a Pan Minister wykazał się bardzo dobrą znajomością pszczelarstwa, podkreślając, że jest rolnikiem który został ministrem. 

Poinformował nas o już wprowadzonych z dniem 01 stycznia bieżącego roku zmianach w przepisach dotyczących rolniczego handlu detalicznego oraz rolniczej sprzedaży bezpośredniej, które dotyczą również pszczelarzy. Wyraził również swoje poparcie dla dwóch już zgłoszonych przez Zarząd PZP projektów dotyczących rejestracji pasiek oraz dopuszczenia techników pszczelarzy jako pomocników lekarzy weterynarii, zapowiadając skierowanie ich do dalszych prac legislacyjnych.

Poinformował nas, że w Ministerstwie jest również rozważany problem zgłaszania oprysków przez rolników i informowania o nich pszczelarzy, jak również sposób skutecznego szkolenia dla osób wykonujących zabiegi chemizacyjne w rolnictwie.                 

W odpowiedzi na nasze postulaty dotyczące wsparcia promocji rynku miodu oraz innych produktów pszczelich Pan Minister poinformował nas o skierowaniu do Sejmu projektu zmiany Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych prowadzonych przez ARiMR, poprzez wprowadzenie dodatkowego Funduszu Promocji Rzepaku, w ramach którego byłoby współfinansowane pszczelarstwo. W przeciwieństwie do pozostałych funduszy rzepak zostałby objęty opłatą  w wysokości 0,2% w (pozostałe są objęte opłatami w wysokości 0,1%), po to aby ustawowo kwotę tę podzielić pomiędzy producentów rzepaku i pszczelarzy. Wyjaśnił, że stworzenie oddzielnego Funduszu Promocji Miodu i obłożenie opłatami  na ten fundusz innych producentów  byłoby nierealne.

Zgłosił również otwartość na dofinansowanie rożnych działań promocyjnych dotyczących pszczelarstwa z funduszy promocji dostępnych Ministerstwu. Podjął również zgłoszony przez nas temat dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego, którego przyjęcie sprawiłoby, że osoby szkolące się w zawodzie „pszczelarz” utraciłyby uprawnienia rolnicze. Minister wyraził swój stanowczy sprzeciw wobec tak sformułowanych zapisów.   

W temacie znakowania miodu i innych produktów pszczelich poprzez zmiany opisu, który jest dzisiaj powszechnie używany „produkt z UE i poza UE”, stwierdził, że problem ten dotyczy nie tylko miodu ale również wielu innych produktów i nie jest to sprawa do natychmiastowego rozwiązania, gdyż są dyrektywy unijne których musimy przestrzegać. Zalecił szersze stosowanie dobrowolnych zapisów informujących o kraju pochodzenia produktu.

Poruszony został również problem sprzedaży przez pszczelarzy miodów pitnych, gdzie Pan Minister podkreślił, że problem ten dotyczy również cydru oraz śliwowicy i w tym zakresie jest aktualnie w trakcie konsultacji z Ministrem Finansów i ma nadzieje na korzystne rozwiązanie. 

Rozmowy dotyczyły również przyszłej perspektywy finansowej w ramach WPR Unii Europejskiej oraz możliwości chociażby częściowej wypłaty dla pszczelarzy za zapylanie.

Ryszard Voss – skarbnik PZP

Źródło: http://wzpgdansk.pl/

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa