PROJEKT SPRAWOZDANIA

w sprawie perspektyw i wyzwań dla unijnego sektora pszczelarskiego.

W Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego pracuje się nad ciekawym dokumentem dotyczącym sektora pszczelarskiego. Jest to dosyć dobra analiza obecnych zagrożeń i wyzwań dla pszczelarstwa. Można także to traktować jako zbiór zagadnień do pracy dla organizacji pszczelarskich. W sprawozdaniu tym zawarte jest wiele uwag o których wielokrotnie były informowane nasze władze i parlamentarzyści podczas spotkań z pszczelarzami.

Pozwolę sobie wymienić kilka z nich:

- mimo wsparcia udzielanego pszczelarzom na zwalczanie roztoczy Varroa do dnia dzisiejszego nie udało się zwalczyć choroby, ponieważ ciągle jeszcze brak jest skutecznych środków zwalczających, a prace badawczo-rozwojowe są dalece niewystarczające;

- pszczelarze nigdy nie wykorzystują do produkcji takiej liczby rodzin pszczelich, jaką wykazują dane statystyczne, ponieważ producenci na przestrzeni roku przywracają liczbę rodzin pszczelich kosztem produkcji;

- mając na uwadze, że dyrektywa w sprawie miodu (2001/110/WE) stanowi, że wskazanie kraju pochodzenia jest obowiązkowe, ale zamiennie można również stosować oznakowanie uproszczone, np. mieszanka miodów „pochodzących z UE”, „niepochodzących z UE” lub „ pochodzących z UE i niepochodzących z UE”; oczekuje od państw członkowskich i Komisji, że zmuszą do przestrzegania prawa unijnego producentów miodu stosujących nieuczciwe praktyki z państw trzecich oraz podmioty z Unii Europejskiej zajmujące się pakowaniem i sprzedażą miodu, które świadomie dopuszczają się mieszania podrobionego miodu z przywozu z dobrej jakości miodem europejskim;

- wzywa się Komisję, aby do wniosków dotyczących wspólnej polityki rolnej na okres po roku 2020 włączyła nowe dopłaty bezpośrednie dla pszczelarzy w oparciu o liczbę rodzin pszczelich;

Raport został przygotowany przez europosła Erdosa z Węgier

Są to tylko niektóre z zawartych treści i wniosków w projektowanym sprawozdaniu. Warto zapoznać się treścią "Projektu Sprawozdania" gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to projekt i jeszcze można przez 3 dni, to jest do 6 września składać uwagi.

Życzę przyjemnej lektury, przeczytajcie bo warto.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Projekt Sprawozdania PE.docx docx 53,10 KB Pobierz

Dodaj komentarz

    Nasi Partnerzy