PROJEKT SPRAWOZDANIA

w sprawie perspektyw i wyzwań dla unijnego sektora pszczelarskiego.

W Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego pracuje się nad ciekawym dokumentem dotyczącym sektora pszczelarskiego. Jest to dosyć dobra analiza obecnych zagrożeń i wyzwań dla pszczelarstwa. Można także to traktować jako zbiór zagadnień do pracy dla organizacji pszczelarskich. W sprawozdaniu tym zawarte jest wiele uwag o których wielokrotnie były informowane nasze władze i parlamentarzyści podczas spotkań z pszczelarzami.

Pozwolę sobie wymienić kilka z nich:

- mimo wsparcia udzielanego pszczelarzom na zwalczanie roztoczy Varroa do dnia dzisiejszego nie udało się zwalczyć choroby, ponieważ ciągle jeszcze brak jest skutecznych środków zwalczających, a prace badawczo-rozwojowe są dalece niewystarczające;

- pszczelarze nigdy nie wykorzystują do produkcji takiej liczby rodzin pszczelich, jaką wykazują dane statystyczne, ponieważ producenci na przestrzeni roku przywracają liczbę rodzin pszczelich kosztem produkcji;

- mając na uwadze, że dyrektywa w sprawie miodu (2001/110/WE) stanowi, że wskazanie kraju pochodzenia jest obowiązkowe, ale zamiennie można również stosować oznakowanie uproszczone, np. mieszanka miodów „pochodzących z UE”, „niepochodzących z UE” lub „ pochodzących z UE i niepochodzących z UE”; oczekuje od państw członkowskich i Komisji, że zmuszą do przestrzegania prawa unijnego producentów miodu stosujących nieuczciwe praktyki z państw trzecich oraz podmioty z Unii Europejskiej zajmujące się pakowaniem i sprzedażą miodu, które świadomie dopuszczają się mieszania podrobionego miodu z przywozu z dobrej jakości miodem europejskim;

- wzywa się Komisję, aby do wniosków dotyczących wspólnej polityki rolnej na okres po roku 2020 włączyła nowe dopłaty bezpośrednie dla pszczelarzy w oparciu o liczbę rodzin pszczelich;

Raport został przygotowany przez europosła Erdosa z Węgier

Są to tylko niektóre z zawartych treści i wniosków w projektowanym sprawozdaniu. Warto zapoznać się treścią "Projektu Sprawozdania" gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to projekt i jeszcze można przez 3 dni, to jest do 6 września składać uwagi.

Życzę przyjemnej lektury, przeczytajcie bo warto.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Projekt Sprawozdania PE.docx docx 53,10 KB Pobierz

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa