O potrzebach i problemach pszczelarzy rozmawiano w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Z członkiem Zarządu Powiatu w Kielcach Mariuszem Ścianą spotkali się przedstawiciele Kół Pszczelarskich z terenu powiatu kieleckiego.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy radnego powiatowego Krzysztofa Sobonia. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kół: z Łopuszna, Chęcin, Zagnańska, Łagowa i Kielc.
Jak mówiła Iwona Łodo prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach na terenie powiatu działa 10 Kół, które zrzeszają 582 pszczelarzy. – To około 17,5 tys. rodzin pszczelich – informowała.
Pszczelarze zwrócili się z prośbą do samorządu powiatu kieleckiego o stworzenie projektu lub konkursu, który umożliwiłby dofinansowanie kupna węzy i ramek używanych w pszczelarstwie. – Możemy korzystać z różnych programów na zakupu matek, sprzętu, leków czy szkoleń. Nie ma jednak wsparcia w zakupie najbardziej potrzebnych produktów – węzy pszczelarskiej i ramek. Byłby to taki pierwszy program – tłumaczył Andrzej Dąbrowski prezes Koła Pszczelarzy w Łagowie.
- O tym, jak ważna jest rola w środowisku naturalnym pszczół bardzo dobrze wiemy. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. My nie możemy bezpośrednio wesprzeć stowarzyszeń, ale są inne możliwości, o których możemy rozmawiać i będziemy. Naszą rolą jako samorządu jest wspieranie ważnych inicjatyw – powiedział członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana.
W trakcie spotkania rozmawiano też o dotacji dla gmin na zakup drzew i krzewów miododajnych. Zasady udzielania wsparcia przybliżył dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz. - Co ważne, żeby uniknąć wprowadzenia gatunków obcego pochodzenia oraz tych silnie inwazyjnych, Starostwo Powiatowe w Kielcach nawiązało współpracę z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym – informował dyrektor.
Źródło: Starostwo Powiatowe Kielce

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa