Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 


oraz

 

firma Inwebit

 


zapraszają na
I międzynarodową konferencję pt.

 

„Nowoczesne metody detekcji chorób pszczelich”


Celem konferencji jest wymiana wiedzy przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz branżowego w zakresie współczesnych zagrożeń dotyczących rodzin pszczelich. Poruszona zostanie tematyka detekcji chorób oraz monitorowania stanu pasieki z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań a także możliwości wprowadzenia systemu nadzoru nad rodzinami pszczelimi.


 

Plan konferencji:

 

9:45 Otwarcie konferencji, przywitanie gości,


Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta,
Dr hab. Paweł Chorbiński prof. Nadzw UPWr,
Mariusz Paszkiewicz, CEO, Inwebit


 

9:55  Mariusz Paszkiewicz, CEO, Inwebit
Rozwiązania IoT/Blockchain w świecie pszczół. Projekt BeeMonitor.


 

10:30  Dr hab. Paweł Chorbiński prof. Nadzw UPWr
Rozpoznawanie chorób pszczół we własnej pasiece – możliwości i potrzeby


 

11:20 Violeta Santrac Ph.D, M.Sc, D.V.M
Witalność a obciążenie patogenem w ulu i „potrzeba diagnostyczna”


 

12.10 – 13.00 Przerwa


 

13:00 Boštjan Noč, prezes Związku Pszczelarskiego Słowenii
Wkład Słowenii w rozwój pszczelarstwa w Unii Europejskiej


 

13:50 Lek. wet. Andrzej Bober
Możliwości wprowadzenia systemu nadzoru nad rodzinami pszczelimi w oparciu o istniejące uwarunkowania


 

14:40 Dr inż. Paweł Migdał
Analiza aktualnego stanu systemów monitorowania pasiek – potrzeby i możliwości rozwoju


Więcej na stronie: https://beemonitor.inwebit.pl/


Udział w konferencji jest darmowy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc aby wziąć udział w konferencji należy uprzednio dokonać rejestracji poprzez wysłanie maila na adres beemonitor@inwebit.pl w treści podając swoje imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej firmy/instytucji. W odpowiedzi na zgłoszenie, organizator konferencji poinformuje mailowo o akceptacji zgłoszenia lub jego odrzuceniu w przypadku braku wolnych miejsc.

Liczba miejsc ograniczona.


 

 

 

 


Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa