Bardzo dobra wiadomość dla pszczół!

Ostatni z trujących neonikotynoidów nie będzie już używany w rolnictwie. Ministerstwo Rolnictwa w końcu odmówiło wydania zgody na stosowanie tych szkodliwych substancji w uprawach rzepaku. Zakazane kilka lat temu w Unii Europejskiej pestycydy, przestaną być używane także w Polsce! Przypominamy, że od lat o to walczyliśmy. 

Lepiej chronione zapylacze to zdrowsza przyroda i większe bezpieczeństwo żywnościowe dla nas wszystkich.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w dniu 24 marca 2021 r. złożyło wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Cruiser OSR 322 FS na okres nieprzekraczający 120 dni, zgodnie z  art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. W dniu 31 marca 2021 KZPRiRB otrzymało negatywną odpowiedź w sprawie pozwolenia tymczasowego.

Przypominamy, że przez ostatnie 3 lata, polscy rolnicy jako jedyni spośród producentów rolnych z krajów Unii Europejskiej uzyskali możliwość korzystania ze środków ochrony roślin do przemysłowego zaprawiania nasion rzepaku ozimego. W 2018 r. były to: Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 70 WS, Modesto 480 FS, w 2019 r.: Cruiser OSR 322 FS,  Modesto 480 FS, w 2020 r. –  Cruiser OSR 322 FS.

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa