13 listopada 2017r. MRIRW

 W AGROBIZNESIE  17 LISTOPADA relacja po spotkaniu w Ministerstwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Materiał o pszczelarstwie od 3:10 minuty. 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami organizacji pszczelarskich. W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego, Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy - Zbigniew Bińko, Zarząd Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych, Przedstawiciele Karpackiego Związku Pszczelarzy, Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa.

Spotkanie odbyło się na prośbę organizacji pszczelarskich w związku ze zmianami zapisów w KPWP. Na spotkaniu rozmawiano także o innych problemach pszczelarstwa i propozycjach wsparcia pszczelarstwa.

Mam nadzieję,  że na najbliższej Radzie Związku zostaną przedstawione szczegóły i efekty spotkania. 

Żródło: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/O-pszczelarstwie

 

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa