Zabiegi ograniczające liczebność populacji owadów niszczących drzewa przeprowadzą leśnicy w kilku nadleśnictwach województwa śląskiego i dolnośląskiego. W kilku innych nadleśnictwach także ma być przeprowadzany ten zabieg. Jeżeli ktoś ma pasieki zlokalizowane w lasach lub w pobliżu lasów warto tym tematem się zainteresować.

https://brynek.katowice.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/kJedBsBYLKxv/content/informacja-o-zabiegach-ograniczania-liczebnosci-populacji-osnui-gwiazdzistej

https://wolow.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/oprysk-lotniczy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje, że w dniu 27.03.2020 r. otrzymała decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, zatwierdzającą plan zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin Mospilan 20 SP w zakresie ograniczania populacji chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca oraz środka ochrony roślin Foray 76 B w zakresie ograniczania populacji zwójki zieloneczki, przy użyciu sprzętu agrolotniczego. W związku z powyższym, proszę o zamieszczenie niniejszego pisma na tablicy informacyjnej lub stronie Internetowej Państwa Urzędu lub poinformowanie zainteresowanych stron.

Informujemy, że zabiegi ograniczające chrabąszcze zostaną wykonane na terenie nadleśnictw: Oborniki Śląskie, Legnica, Milicz, Oleśnica Śląska, Lubin;

zabiegi ograniczające zwójkę zieloneczkę na terenie nadleśnictw: Legnica, Wołów, Miękinia, Oława.

Powyższe zabiegi zostaną wykonane: - w okresie od 05.05.2020 r. (dokładny termin uzależniony jest od warunków pogodowych oraz rozwoju drzewostanów) w drzewostanach zagrożonych żerem chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca oraz zwójki zieloneczki. Z przerwami zabiegi mogą trwać do końca maja b.r. - sprzętem agrolotniczym, z zastosowaniem środka ochrony roślin Mospilan 20 SP (w dawce 0,4 kg/ha) oraz Foray 76 B (w dawce 2,5 l/ha)

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa