Zabiegi ograniczające liczebność populacji owadów niszczących drzewa: chrabąszcza majowego i kasztanowego oraz osnui gwiaździstej przeprowadzą leśnicy w kilku nadleśnictwach województwa śląskiego - podała w czwartek Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. W kilku innych nadleśnictwach także ma być przeprowadzany ten zabieg.

W województwie śląskim:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, że w pierwszej dekadzie maja br. w niektórych drzewostanach nadleśnictw: Kłobuck, i Rudziniec prowadzone będą zabiegi ograniczające liczebności populacji chrabąszcza majowego i kasztanowca. Natomiast w drugiej dekadzie maja br. w  drzewostanach nadleśnictw: Brynek, Herby, Zawadzkie i Lubliniec wykonane zostaną zabiegi ograniczania masowego występowania osnui gwiaździstej, stwarzającej obecnie poważne zagrożenia dla starszych drzewostanów sosnowych.

Zabiegi ochronne niezbędne dla ograniczenia zagrożenia lasów ze strony chrabąszczy przeprowadzone zostaną na łącznej powierzchni 1 458 ha. Powierzchnia działań związanych z ograniczeniem liczebności populacji osnui gwiaździstej osiągnie poziom 1 506 ha.

W województwie opolskim:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, że w pierwszej dekadzie maja br. w niektórych drzewostanach nadleśnictw: Namysłów,  Strzelce Opolskie, Rudziniec i Opole prowadzone będą zabiegi ograniczające liczebności populacji chrabąszcza majowego i kasztanowca. Natomiast wdrugiej dekadzie maja br. w  drzewostanach nadleśnictw Zawadzkie i Lubliniec wykonane zostaną zabiegi ograniczania masowego występowania osnui gwiaździstej, stwarzającej obecnie poważne zagrożenia dla starszych drzewostanów sosnowych.

Zabiegi ochronne niezbędne dla ograniczenia zagrożenia lasów ze strony chrabąszczy przeprowadzone zostaną na łącznej powierzchni 572 ha. Powierzchnia działań związanych z ograniczeniem liczebności populacji osnui gwiaździstej osiągnie poziom 51 ha.

W województwie dolnośląskim

Zabiegi zostaną wykonane na terenie nadleśnictw: Oborniki Śląskie, Legnica, Milicz, Oleśnica Śląska. W terminie od 6 maja 2019 roku. Informacja od dyrekcji LP wraz z mapką


Zabiegi ochronne będą prowadzone agrolotniczą aparaturą ULV (ultraniskoobjętościową) Micronair, zamontowaną na samolocie PZL M18B Dromader oraz śmigłowcu Mi-2R, z zastosowaniem insektycydu o nazwie handlowej MOSPILAN 20 SP aplikowanym w dawkach:

  1. 0,40 kg/ha łącznie z 1 litrem adiuwantu Ikar 95 EC i 4 litrami wody,
    tj. zużywając 5 l cieczy użytkowej na 1 ha przy ograniczaniu imagines chrabąszczy,
  2. 0,40 kg/ha łącznie z 1 litrem adiuwantu Ikar 95 EC i 2 litrami wody,
    tj. zużywając 3 l cieczy użytkowej na 1 ha przy ograniczaniu osnui gwiaździstej.

Mospilan 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Wobec ludzi jest szkodliwy dopiero po połknięciu.

Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni. Okres prewencji dla ludzi
i zwierząt, tj. czasu od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta - nie dotyczy.

Mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wykonania zabiegu oraz okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą ogłoszeń wywieszonych w miejscach publicznych. Powierzchnie przewidziane do oprysku oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.

W sprawach związanych z prowadzeniem zabiegów ograniczania liczebności populacji owadów proszę kontaktować się z Remigiuszem Brzezińskim; starszym specjalistą Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Katowicach, tel. 32 609 45 00,
kom. 668 856 265.

W pierwszej dekadzie maja w niektórych drzewostanach nadleśnictw Kłobuck i Rudziniec będzie zwalczany chrabąszcz majowy i kasztanowy. Zabiegi ochronne obejmą łącznie blisko 1,5 tys. hektarów. 

W drugiej dekadzie maja w drzewostanach nadleśnictw: Brynek, Herby, Zawadzkie i Lubliniec zaplanowano zabiegi zwalczające masowo występującą osnuję gwiaździstą, która poważnie zagraża zwłaszcza starszym drzewostanom sosnowym. Działania te obejmą około 1,5 tys. hektarów. 

Zabiegi ochronne będą przeprowadzone za pomocą agrolotniczej aparatury zamontowanej na samolocie Dromader oraz śmigłowcu Mi-2R. Zastosowany insektycyd Mospilan 20 SP jest proszkiem rozpuszczalnym w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, dla ludzi jest jednak szkodliwy dopiero po połknięciu. Przez 14 dni od ostatniego zastosowania tego środka nie wolno zbierać runa leśnego. 

Mieszkańcy miejscowości w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomieni o terminie i sposobie wykonania zabiegu oraz o czasowym zakazie wstępu do lasu. Ogłoszenia zostaną wywieszone w miejscach publicznych, a powierzchnie przewidziane do oprysku będą oznaczone tablicami ostrzegawczymi.

 Warto sprawdzić nadleśnictwa w swojej okolicy czy takie zabiegi nie są planowane aby zabezpieczyć pszczoły przed skutkami oprysków.


Jeżeli masz informacje ze swojego nadleśnictwa o opryskach, prześli poprzez formularz kontaktowy Pszczelarstwo Polskie. Informację zamieścimy na stronie.

 

Piotr Krawczyk

dzioba@interia.pl

Źródło: lasy.gov.pl

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa