Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady na potrzeby KPWP w sezonie 2017/2018.

Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele, które przedłożyły prawidłowe zaświadczenie o stanie zdrowotności rodzin pszczelich w sezonie 2017/2018
Partnerzy dla pszczelarstwa