Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Wniosków o refundację kosztów poniesionych przez beneficjentów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” związanych z realizacją projektów działań objętych umowami realizowanymi w sezonie 2016/2017.

Wypłata przyznanych kwot refundacji zrealizowana zostanie w dniach 12-13 października 2017 r.

Więcej informacji o wsparciu rynku produktów pszczelich:

http://kowr.gov.pl/interwencja/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa