W ślad za informacją otrzymaną od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, chcielibyśmy poinformować, że ruszyły konsultacje społeczne  projektu planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Poniżej przesyłam link do projektu wraz z załącznikami. Bardzo proszę o nadsyłanie swoich propozycji i wniosków na adres email zwiążku do dnia 25 stycznia 2021 roku.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej


Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa