27 lutego 2016 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły III edycji Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU.

Kapitułę Konkursu tworzą przedstawiciele organizatora – Fundacji Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

patronów Konkursu

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

- oraz JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,

ponadto przedstawiciele związków i stowarzyszeń pszczelarzy

– Polskiego Związku Pszczelarskiego,

- Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych,

- Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich POLANKA,

- Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego

- oraz Agencji Nieruchomości Rolnych i niezależni eksperci.

W trakcie posiedzenia oceniono nadesłane ankiety zgłoszeniowe wraz z załączonymi materiałami, dokonano oceny organoleptycznej próbek miodów. Obecnie trwają analizy laboratoryjne miodu. O wynikach Konkursu zadecyduje suma punktów oceny laboratoryjnej i organoleptycznej miodu oraz punkty przyznane w trakcie oceny ankiet.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz konferencja poświęcona bieżącym problemom pszczelarstwa odbędzie się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 23 marca 2017. 

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa