Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wraz z Pszczelniczym Towarzystwem Naukowym zapraszają do udziału w konferencji „Substancje toksyczne w środowisku pszczół”. Konferencja odbędzie się w dniach 14 i 15 października 2017 roku w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 30-149 Kraków, ul. Balicka 253 c (Aula). Konferencja będzie poświęcona problemom ginięcia pszczół. Będzie to druga konferencja podsumowująca aktualną wiedzę na temat zagrożeń, na jakie są narażone pszczoły w środowisku.


Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa