25.listopada 2016 roku.

Szanowni Państwo na prośbę przewodniczącego Komisji Statutowej kolegi Andrzeja Adamczyka zamieszczam sprawozdanie z otwartego posiedzenia Komisji Statutowej z 22 listopada 2016.

Jednak dla większej przejrzystości obecnej sytuacji pozwolę sobie dołączyć kilka pism związanych z działaniem Komisji Statutowej oraz krótki opis.

W poprzedniej kadencji Zarządu PZP została powołana Komisja Statutowa, której przewodniczącym został kolega Zbigniew Wach. Przez okres swojego działania niewiele Komisja zrobiła co kolega Zbyszek przedstawił na WZD w Boguchwale. Walny Zjazd Delegatów w nagrodę za dobre sprawowanie funkcji przewodniczącego Komisji Statutowej wybrał kolegę Zbigniewa do Zarządu PZP.

Jednak nadal nie było rozwiązań do statutu a takie oczekiwania były wśród Delegatów. Dlatego na WZD w Boguchwale została wybrana ponownie Komisja Statutowa, której ponownie Przewodniczącym został kol. Zbigniew Wach. Po trzech latach pracy Przewodniczący KS, który jest zarazem Skarbnikiem PZP stwierdził, że zmiany do statutu są przygotowane i można zwoływać NWZD Statutowy. Jednak na tydzień przed NWZD zwołanym na Listopad 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie organów Związku. Na tym spotkaniu coś poszło nie tak. Można przeczytać w załączonych skanach.

W listopadzie 2015 roku zmienił się przewodniczący Komisji Statutowej. W grudniu już przedstawiono nowe zmiany do statutu.         W styczniu po konsultacjach była już przygotowana wersja nowego statutu. Dalszą historię można przeczytać w załączonych skanach.

 

Moim zdaniem dalsze prace nad Statutem PZP powinny się odbyć dopiero po dyskusji na Radzie Związku a następnie na Walnym Zjeździe Delegatów nad rolą Polskiego Związku Pszczelarskiego. Nie stworzy się dobrego statutu bez głębokiej analizy obecnego stanu i rozwiązań na przyszłość. Do tego wszystkiego potrzebna jest jednak zdrowa i przyjazna atmosfera a takiej obecnie nie ma.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk

PS. Nie będę zamieszczał proponowanych zmian do statutu bo nie mam jednolitego zatwierdzonego tekstu.

Nie ma tu może wszystkich pism związanych z tym tematem, bo wszyskich nie posiadam, ale to co jest, myślę, że wystarczy aby mieć własne zdanie na obecna sytuację. 

 

 

 

 

 Listopad 2015

Prezydent Tadeusz Sabat zwołuje posiedzenie wspólne na temat statutu, Komisji Statutowej, Prezydium Rady Związku, Komisji Rewizyjnej, Zarządu PZP no i oczywiście mecenasa Rukata. Wtedy jeszcze Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Zbigniew Wach. Mniej więcej w tym samym czasie zostały wysłane zaproszenia na Nadzwyczajny Walny Zjazd Statutowy do delegatów. Panowie z Komisji Statutowej nieźle sobie wygarnęli w obecności pozostałych przedstawicieli organów PZP. Pan Zbigniew Wach w emocjach zrezygnował z Przewodniczenia Komisji Statutowej. Prezydent Tadeusz Sabat z mecenasem już mieli gotowe argumenty, że nie można zwołać NWZD i Zarząd zaakceptował propozycję mecenasa Rukata i przyjoł uchwałę o odwołaniu NWZD, Która została wysłana w Polskę.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proszę zwrócić uwagę na stwierdzenie "Komisja Statutowa została powołana przez WZD nic zatem Zarządowi PZP do pracy Komisji Statutowej".

Był to pierwszy raz kiedy został zwołany NWZD i odwołany. Po tym numerze nikt za bardzo nie zadawał pytań dlaczego tak się stało, oprócz Pana Henryka Kłaka. Brak reakcji delegatów spowodował, że stało się to już regułą i Tadeusz Sabat wykorzystuję to przy posiedzeniach Rady Związku. Skoro jest akceptacja na takie działanie?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy tym pismie również należy przypomnieć sobie stwierdzenia z poprzedeniego pisma
"Komisja Statutowa została powołana przez WZD, nic zatem Zarządowi PZP do pracy Komisji Statutowej".
Zarząd ma umozliwić jedynie miejsce na spotkanie się Komisji Statutowej i warunki do pracy oraz ewentualnie pomoc prawnika. 
Czyżby chęć ingerenci w prace Komisji wynikała z tego, że Zbigniew Wach z
rezygnował z prac w Komisji.


Listopad 2016
                 Po poinformaowaniu przez przewodniczącego Komisji Statutowej o chęci zorganizowania otwartego posiedzenia Komisji Statutowej, czego domagał się od Zarządu PZP od stycznia 2016 roku zaczęły się schody i zniechęcanie oraz utrudnianie prac Komisji  przez Tadeusza Sabata oraz Zbigniewa Wacha. Partnerzy dla pszczelarstwa