25.listopada 2016 roku.

Szanowni Państwo na prośbę przewodniczącego Komisji Statutowej kolegi Andrzeja Adamczyka zamieszczam sprawozdanie z otwartego posiedzenia Komisji Statutowej z 22 listopada 2016.

Jednak dla większej przejrzystości obecnej sytuacji pozwolę sobie dołączyć kilka pism związanych z działaniem Komisji Statutowej oraz krótki opis.

W poprzedniej kadencji Zarządu PZP została powołana Komisja Statutowa, której przewodniczącym został kolega Zbigniew Wach. Przez okres swojego działania niewiele Komisja zrobiła co kolega Zbyszek przedstawił na WZD w Boguchwale. Walny Zjazd Delegatów w nagrodę za dobre sprawowanie funkcji przewodniczącego Komisji Statutowej wybrał kolegę Zbigniewa do Zarządu PZP.

Jednak nadal nie było rozwiązań do statutu a takie oczekiwania były wśród Delegatów. Dlatego na WZD w Boguchwale została wybrana ponownie Komisja Statutowa, której ponownie Przewodniczącym został kol. Zbigniew Wach. Po trzech latach pracy Przewodniczący KS, który jest zarazem Skarbnikiem PZP stwierdził, że zmiany do statutu są przygotowane i można zwoływać NWZD Statutowy. Jednak na tydzień przed NWZD zwołanym na Listopad 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie organów Związku. Na tym spotkaniu coś poszło nie tak. Można przeczytać w załączonych skanach.

W listopadzie 2015 roku zmienił się przewodniczący Komisji Statutowej. W grudniu już przedstawiono nowe zmiany do statutu.         W styczniu po konsultacjach była już przygotowana wersja nowego statutu. Dalszą historię można przeczytać w załączonych skanach.

 

Moim zdaniem dalsze prace nad Statutem PZP powinny się odbyć dopiero po dyskusji na Radzie Związku a następnie na Walnym Zjeździe Delegatów nad rolą Polskiego Związku Pszczelarskiego. Nie stworzy się dobrego statutu bez głębokiej analizy obecnego stanu i rozwiązań na przyszłość. Do tego wszystkiego potrzebna jest jednak zdrowa i przyjazna atmosfera a takiej obecnie nie ma.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk

 
Partnerzy dla pszczelarstwa