Piękny jubileusz miłośników pszczół z Miasta i Gminy Łagów

           55 lat temu powstało w Łagowie Koło Pszczelarzy. W sobotę, 11 stycznia br. wspólnie z władzami Miasta i Gminy Łagów miłośnicy pszczół świętowali swój jubileusz.
Z tej okazji, odbyła się z udziałem pocztu sztandarowego Koła Pszczelarzy uroczysta msza dziękczynna w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Łagowie, której przewodniczył wikariusz Ks. Robert Capała. Miłośnicy pszczół złożyli podczas eucharystii dary ołtarza, wśród których znalazły się m.in. słoje z miodem pszczelim i wyroby pszczelarskie oraz dziękowali za tegoroczne dary i łaski swojemu patronowi św. Ambrożemu. Po mszy świętej pszczelarze oraz zaproszeni goście świętowali w restauracji „Finezja” w Woli Łagowskiej.

Wszystkich przybyłych na uroczystość jubileuszu powitał Prezes Koła Pszczelarzy w Łagowie Pan Andrzej Dąbrowski. Swoją obecnością jubileusz 55-lecia istnienia Koła Pszczelarzy zaszczycili Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan Tadeusz Dylon, Burmistrz Miasta i Gminy w Łagowie Pan Paweł Marwicki, członkowie Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach oraz licznie zgromadzeni pszczelarzy z Łagowskiego Koła.

Jubileuszowa atmosfera okazała się najlepszą oprawą do wręczenia wyróżnień i odznaczeń dla zasłużonych pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa.Wśród odznaczonych znaleźli się: Pani Marta Wójtowicz i Pan Andrzej Dąbrowski, którzy otrzymali odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W uznaniu zasług za działalność pszczelarską kapituła Polskiego Związku Pszczelarskiego nadała medal ks. Jana Dzierżonia dla Pana Henryka Herbusia.Wśród pszczelarzy jest to najważniejsze odznaczenie.Złotą odznakę PZP otrzymali Pan Marian Błaszkiewicz, Pan Czesław Dąbrowski oraz Pan Paweł Marwicki. Srebrne odznaki PZP otrzymali Pan Krzysztof Dudek, Pan Zbigniew Dziarmaga, Pan Andrzej Dziarmaga, Pan Krzysztof Janczyk, Pan Marian Haniecki, Pan Paweł Haniecki, Pan Jan Kargul, Pan Wiesław Kołbuc, Pan Artur Kozłowski, Pan Henryk Michalczyk, Pan Leszek Sławski, Pan Ryszard Pastuszyński i Pan Zdzisław Pastuszyński. Zaś brązową odznaką uhonorowani zostali: Pan Karol Błaszkiewicz, Pani Zofia Bernat,. Pan Łukasz Czubak, Pani Wioletta Kozłowska, Pan Mateusz Łata, Pan Stanisław Michalczyk, Pan Stanisław Rycąbel, Pan Andrzej Tarnowski, Pan Ryszard Włodarczyk, Pan Jarosław Wodyński, Pan Zbigniew Zacharski. Uroczystej dekoracji wszystkich odznaczonych dokonali Prezydent PZP Tadeusz Dylon oraz Burmistrz Paweł Marwicki.

Oprócz odznaczeń były serdeczne podziękowania, życzenia i gratulacje od przedstawicieli władz, a także okolicznościowe dyplomy. Pamiątkowy grawerton z serdecznymi życzeniami dla braci pszczelarskiej w podziękowaniu za wkład w rozwój pszczelarstwa na terenie Miasta i Gminy Łagów oraz za wychowywanie kolejnych pokoleń miłośników pszczół i pszczelarstwaoraz serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości podczas pracy w pasiece oraz wszystkiego najlepszego w kontynuowaniu chlubnych tradycji, a także wielu sukcesów i satysfakcji w życiu zawodowym i rodzinnym na ręce Pana Andrzeja Dąbrowskiego złożył Burmistrz Miasta i Gminy Łagów Pan Paweł Marwicki. List gratulacyjny z okazji jubileuszu 55-lecia Koła Pszczelarzy w Łagowie w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego odczytał i złożył na ręce gospodarza uroczystości Burmistrz Paweł Marwicki. Włodarz Miasta i Gminy Łagów przekazał również słowne najlepsze życzenia dla łagowskich pszczelarzy w imieniu Pani Renaty Janik Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. Serdeczne powinszowania z okazji tak zacnego jubileuszu i wszelkiej pomyslności na kolejne lata działalności pszczelarskiej skierował także do członków Łagowskiego Koła Pszczelarzy Prezydent Polskiego Polskiego Pszczelarstwa Pan Tadeusz Dylon. Gratulacje dla jubilatówprzesłali także członkowie Miejsko-Gminnego Koła w Suchedniowie. Upominek i powinszowania złożyli Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu Pani Iwona Łodo Dyrektor Biura oraz członkowie zarządu Świętokrzyskiego Zarządu Pszczelarzy w Łagowie.

Całą uroczystość uświetnił tort symbolizujący łąkę z pszczołami oraz pieczony dzik. Spotkanie to upłynęło w przyjacielskiej, pszczelarskiej atmosferze. Cały czas dla uczestników przygrywał DJ. Pięknie zorganizowana i przeprowadzona uroczystość pozostawiła tak wśród gości jak i organizatorów miłe, niezapomniane wrażenia.

Z okazji 55-lecia istnienia Koła Pszczelarzy w Łagowie życzymy zdrowia pszczołom, wiele pomyślności pszczelarzom, a amatorom pszczelej produkcji dostatku słodyczy.

 

Historia bartnictwa na terenie Łagowa

 

Historia bartnictwa na terenie Łagowa zaczyna się od 1582 roku, że w okolicach Łagowa bartnicy wsi Zbilutka, obecnie Zbelutka, posiadali 6 barci. W dniu 20 stycznia 1620 roku bartnicy kieleccy otrzymali specjalny przywilej organizowania się i gospodarczego działania w tak zwanych cechach.

Następne zapiski pochodzą z 1809, gdzie na każdą wieś ustalone były daniny w ilości 51 garncy i 2 kwaterki miodu.

30 lipca 1818 r. Główna Dyrekcja Górnicza wystosowała do wszystkich leśnictw górniczych zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji barci i sposobie dokumentacji tej czynności. Jednym z najdłużej przetrzymujących swoje barcie w lasach i walczącym w tej kwestii z władzami carskimi był Leopold Kryczka z Daleszyc, który na terenie Łagowa w 1826 rok umiał 10 barci, a w 1838 roku 3 barcie.

Następna wzmianka o pszczelarstwie na terenie Łagowa dotyczy II wojny światowej, gdzie napisane jest o niemal całkowitym zniszczeniu pasiek na tzw. “Przyczółku sandomierskim” między innymi na terenie Łagowa.

W roku 1957 reaktywowany został Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Kielcach. Natomiast pierwszym dokumentem odnalezionym w archiwach dotyczących naszego koła, jest lista obecności na zebraniu Pszczelarzy w Łagowie z dniu 28.04.1965 r.

Od tego roku datują się już i inne dokumenty świadczące o dalszej działalności naszych pszczelarzy. Pierwszymi pszczelarzami w tym okresie w kole byli międzyinnymi Stefan Mendycki oraz Dziarmaga Henryk - skarbnik, Marian Błaszkiewicz, Bezak Tadeusz.

Jak wynika z posiadanych dokumentów lata 70 i 80 obfitowały na naszym terenie w duże zbiory miodu. Były to lata świetności – miodem płynące.

Należy zauważyć, że w naszym regionie przeważa ul warszawski poszerzany, wąski,

a następnie dopiero korpusowy, a wynika to ze specyficznych warunków klimatycznych tego terenu.

Andrzej Dąbrowski – prezes

Jarosław Wodyński – w-ceprezes

Andrzej Tarnowski – skarbnik

Marta Wójtowicz – sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Dudek – przewodniczący

Henryk Michalczyk

Ryszard Włodarczyk – członek

 

Obecnie Łagowskie Koło Pszczelarzy obecnie posiada 122 członków i ponad 4983 rodzin pszczelich.

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa