Stanowisko organizacji społecznych, reprezentujących środowisko Polskich Pszczelarzy w sprawie praktycznej implementacji Ustawy z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów spożywczych i nie tylko.

Już ponad miesiąc obowiązuje zmieniona ustawa o funduszach promocji produktów spożywczych. Ustawa w której uwzględniono odpis na rzecz promocji pszczelarstwa, jednak wiele organizacji pszczelarskich uważa, że jest to sposób na przekupienie pszczelarzy aby zaakceptowali neonikotynoidy i dlatego wysłali swoje stanowiska w tej sprawie do Ministra Rolnictwa.Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa