Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przedstawił wyniki badań: neonikotynoidy niebezpieczne dla pszczół

Rządy państw unijnych powinny podtrzymać zakaz stosowania neonikotynoidów czy tak będzie okaże się podczas głosowania 22 marca 2018 roku w Parlamencie Europejskim.

Trzy najczęściej stosowane środki owadobójcze z grupy neonikotynoidów są niebezpieczne dla pszczół – potwierdza opublikowany 28 lutego 2018 roku przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) raport będący przeglądem ponad 700 publikacji naukowych na ten temat. EFSA potwierdza, że stosowanie imidaklopridu, klotianidyny i tiametoksamu wiąże się z dużym ryzykiem dla populacji pszczół a ograniczenia w stosowaniu tych pestycydów, wprowadzone przez Unię Europejską w 2013 roku, są niewystarczające.

Dowody przeciwko neonikotynoidom są bardzo mocne. Pestycydy te stanowią bardzo poważne zagrożenie dla

pszczół oraz roślin zależnych od zapylania przez owady. Rządy państw członkowskich Unii Europejskiej muszą jak najszybciej zakończyć dyskusję i poprzeć projekt unijnego zakazu stosowania neonikotynoidów. To niezbędny krok to tego, by zapobiec pogarszającej się kondycji populacji pszczół.

Rok temu, w marcu 2017, Komisja Europejska zaproponowała zakaz stosowania trzech neonikotynoidów wszędzie poza szklarniami. Kraje członkowskie będą głosować nad zakazem 22 marca. Głosowanie miało odbyć się już w zeszłym roku, ale zostało przełożone ze względu na opóźnienie w publikacji raportu EFSA.

Opublikowany raport EFSA wynika z częściowego zakazu stosowania neonikotynoidów wprowadzonym w UE w 2013 roku. Na mocy rozporządzenia wprowadzającego zakaz Urząd zobowiązany był do przygotowania przeglądów badań naukowych na temat szkodliwości pestycydów. W latach 2015-2016 EFSA opublikowała pięć raportów, w każdym z nich zwracano uwagę na to, że neonikotynoidy stanowią zagrożenie dla pszczół - zarówno hodowlanych jak i dziko żyjących.

Tymczasem swoją decyzję EFSA oparła na dotychczas  niezatwierdzonym przez państwa członkowskie dokumencie rejestracyjnym (The Bee Guidance Risk Document), który przez lata wielokrotnie był podważany przez naukowców i firmy z branży ochrony roślin. Pomimo  w 2018 r. EFSA ponownie postanowiła go użyć dla oceny neonikotynoidów. 

Producenci środków ochrony roślin nie poddają się: 

"Nie zgadzamy się z konkluzjami EFSA, ponieważ oparte są na wytycznych ws. oceny ryzyka dla pszczół, które nie zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie, ze względu na wymagania niemożliwe do spełnienia. Pomimo tego Komisja Europejska zdecydowała o zastosowaniu przez EFSA tych niezatwierdzonych wytycznych wyjątkowo do trzech neonikotynoidów. Konkluzje EFSA są również sprzeczne z wynikami innych ocen regulacyjnych przeprowadzonych m.in  w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Wykazały one, że rolnicy mogą w sposób bezpieczny dla pszczół stosować środki oparte na neonikotynoidach - powiedział dla farmer.pl Adam Kopyść, dyrektor ds. relacji zewnętrznych firmy Bayer Crop Science."

Zapowiada się gorąca wiosna w sprawach pszczelarskich w PE.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk 


Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa