DOŻYNKI PSZCZELARSKIE

15 sierpnia Rejonowe Koło Pszczelarzy z Ostrowca Świętokrzyskiego zorganizowało dla świętokrzyskich pszczelarzy dożynki, które rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Kolegiacie pod wezwaniem Michała Archanioła, odprawioną przez ks. Prałata Jana Sarwę z udziałem Pocztów Sztandarowych.

Swoje Poczty wystawiły:

Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach,

RKP w Ostrowcu Świętokrzyskim,

RKP w Łagowie,

RKP w Iwaniskach,

RKP w Suchedniowie

i RKP w Nowej Słupi.

Główne obchody odbyły się na rynku Ostrowca Świętokrzyskiego.

Gośćmi specjalnymi byli:

Starosta Powiatu Ostrowieckiego -  Andrzej Jabłoński

Prezydent Ostrowca Św. – Jarosław Górczyński

i Wice Prezydent Piotr Dasjosz

Prezes ŚZP w Kielcach – Kazimierz Rej

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia PZP dla ostrowieckich pszczelarzy.

Odznaczeni zostali:

Medalem Ks. Dzierżona kol. Gustaw Leszczyński,

Złotą odznaką PZP kol. Eugeniusz Zawadzki,

Srebrną odznaką PZP kol. Andrzej Pałka,

Brązową odznaką PZP kol. Janusz Bidziński,

kol. Jacek Nowak

oraz kol. Marek Majewski.

Okazale zaprezentowała się lokalna Firma Pszczelarska APIKOZ - Krzysztof Kozłowski, producent uli drewnianych Firma Buczkowski oraz pszczelarze z ostrowieckiego koła.

Na uwagę zasługuje stoisko z rzeźbionymi ulami kol. Władysława Gałki i zielnik wykonany przez kol. Janusza Bidzińskiego.

Starostwo zorganizowało covidowy punkt szczepień, z którego skorzystało 30 osób.

Tegoroczne dożynki odbyły się dzięki dużemu zaangażowaniu Prezesa Ostrowieckiego Koła Pszczelarzy kol. Mirosława Gemzały

 

                                                                                    Sławomir Cichy i fot. Roman Młodziński

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa