Szanowni Państwo!

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już po raz kolejny prowadzi badanie zimowych strat rodzin pszczelich w ramach aktywności międzynarodowej sieci naukowej COLOSS (Prevention of Honeybee Colony Losses – zapobieganie stratom rodzin pszczelich). Niektóre wyniki badań prowadzonych po zimie 2018/19 ukażą się w tegorocznych numerach 5-6 polskich czasopism pszczelarskich. 


Łącznie w zeszłym roku otrzymaliśmy 307 kwestionariuszy. Straty ogółem wyniosły 14,2%, z uwzględnieniem strat z powodu problemów z matką oraz klęsk żywiołowych. Były one znacznie niższe niż w trakcie poprzedniej zimy 2016/17 (21,8%) i osiągnęły średni poziom od czasu, kiedy prowadzimy monitoring. Najmniej rodzin utracili pszczelarze w województwie małopolskim i mazowieckim (5,2% i 8,3%) a najwięcej w woj. pomorskim oraz woj. warmińsko-mazurskim (36,4% i 28,1%). Jednakże liczba respondentów (otrzymanych ankiet) z tych ostatnich dwóch województw była mała i nie można wykluczyć, że odpowiedzieli przede wszystkim ci, którzy utracili wiele rodzin. Natomiast w województwach: lubuskim, łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, mimo znacznej liczby respondentów straty także sięgały powyżej 20%. Straty średnie w skali kraju sięgały 17,5% ale ponad połowa pszczelarzy nie odnotowała strat wyższych niż 10%. Straty wyższe niż 20% zgłosiła ok. ¼ pszczelarzy. 


Pszczelarze, których pszczoły korzystały z kukurydzy donosili o dwukrotnie większych stratach (22,2%) niż ci, których pszczoły nie korzystały z takich plantacji (10,3%). W przypadku rzepaku, nie zaobserwowano wyraźnej różnicy.


Wszystkim, którzy dostarczyli nam dane oraz pomagali w ich zbieraniu bardzo dziękujemy.


Po zimie 2016/2017 wprowadziliśmy do naszych metod zbierania danych internetową ankietę. Musimy przyznać, że jest to najbardziej przyjazny dla nas sposób udziału pszczelarzy w badaniu, ponieważ dane z bazy w prosty sposób możemy przenieść do arkusza danych, bez konieczności wielogodzinnego manualnego wprowadzania informacji od poszczególnych pszczelarzy. 


Podobnie jak w latach ubiegłych ankietę można wypełnić anonimowo. Ankieta internetowa ma inny wygląd graficzny niż przeznaczona do druku. Ankieta internetowa będzie aktywna od 15 kwietnia do 26 czerwca i jest dostępna pod adresem internetowym:ANKIETA INTERNETOWA DO WYPEŁNIENIA 


Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz, nawet, jeżeli zaproszenie do udziału w monitoringu otrzymają Państwo z różnych źródeł. 


Kołom i związkom pszczelarskim będziemy bardzo wdzięczni za rozprowadzenie ankiety wśród ich członków. 
Bardzo ważne są dla nas dane od Wszystkich Pszczelarzy, którzy zazimowali przynajmniej jedną rodzinę, także od tych, którzy żadnej rodziny w trakcie zimowli nie utracili oraz tych, którzy utracili wszystkie, lub prawie wszystkie rodziny.


Prowadzony przez nas monitoring nie jest w żaden sposób powiązany z badaniami prowadzonymi przez inne instytucje, czy związki zbierające dane bez użycia ankiety COLOSS.


Aby dane mogły być analizowane łącznie z danymi międzynarodowymi powinny do nas trafić najpóźniej w połowie czerwca. Bardzo liczymy na Państwa współpracę i z góry dziękujemy za udział w badaniu.


Z pszczelarskim pozdrowieniem 
Koordynatorzy zbierania danych w Polsce
dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW
dr n. wet. Anna Gajda

 

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa