Apiterapia- wykorzystanie produktów pszczelich do ochrony zdrowia człowieka.

Budowanie odporności organizamu ludzkiego.

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa