Jubileusz 90-lecia Powiatowego Koła Pszczelarzy w Jędrzejowie

 

      W niedzielę 15 września członkowie Powiatowego Koła Pszczelarzy w Jędrzejowie uczestniczyli w spotkaniu z okazji 90-lecia Koła. Obchody rozpoczęły się mszą św. dziękczynną w kościele pw. Św. Trójcy w Jędrzejowie. Nabożeństwo odprawił  ks. dziekan Leszek Sztandera . Pszczelarze złożyli w darze ołtarza miody,pyłek pszczeli oraz świecę paschalną z wosku pszczelego.


Po mszy pszczelarze z rodzinami, zaproszeni goście i poczty sztandarowe przy akompaniamencie młodzieżowej orkiestry dętej z Zakrzowa przemaszerowali ulicami Jędrzejowa do Jędrzejowskiego Centrum Kultury na dalszą część uroczystości.


       W Centrum Kultury w Jędrzejowie na sali kinowej orkiestra dęta zagrała Hymn Państwowy a następnie dla zasłużonych pszczelarzy wręczono odznaczenia. Odznaką Honorową Zasłużony dla rolnictwa uhonorowano Kol. Jana Lato i Kol. Stanisława Wijasa. Odznaczenia w  imieniu Wojewody Świętokrzyskiego wręczył Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek wraz z Przewodniczącym Rady PZP Piotrem Krawczykiem.

        W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady PZP Piotr Krawczyk, Prezes Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach Andrzej Dąbrowski wraz z zarządem, dyr. biura ŚZP w Kielcach Iwona Łodo, burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek, starosta jędrzejowski Paweł Faryna, wójt gminy Oksa Tadeusz Soboń, radni, oraz Poczty Sztandarowe: ŚZP w Kielcach, Koła Pszczelarzy w Suchedniowie, Nowej Słupi, Radoszyc,Chęcin, Sędziszowa i Jędrzejowa.


Złotą odznakę PZP otrzymali: Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek,  Halina Olszewska, Wiesława Stępień, Janusz Stanik, Longin Treter, Krzysztof Blicharski, Krzysztof Burzawa,


Medal im. ks.dr Jana Dzierżona otrzymał  Lesław Bieroński

Srebrną odznakę PZP otrzymali:Tadeusz Uryś, Bogusław Malicki, Krzysztof Cichoń,

Brązową odznakę otrzymali:Anna Kaczor, Jerzy Kaczor, Krzysztof Ordysiński,Jan Paseczka, Zygmunt Pasteczko, Edward Kowalski, Stanisław Mazur, Józef Dziopa, Zygmunt Urbański, Stanisław Skrzypczyk, Piotr Skrzypczyk,Wojciech Sutowicz, Piotr Markiewicz, Kazimierz Rosicki.

    Zaproszeni goście przekazali gospodarzom gratulacje , życzyli dalszych sukcesów oraz wręczyli okolicznościowe upominki. W  wystąpieniach podkreślali szczególną rolę pszczół w życiu człowieka, rolnictwie czy ogrodnictwie.

 Po części oficjalnej Uczestnicy mogli wysłuchać i zadawać pytania podczas wykładu prof. Jerzego Stojko na temat Apiterapii.

Na zakończenie uczestnicy mogli zaśpiewać pieśń pszczelarską, którą napisał pszczelarz Bogusława Malickiego, muzykę dopasowała Marlena Bolechowska, a wykonał Mariusz Bolechowski. Powiatowe Koło Pszczelarzy w Jędrzejowie liczy 85 członków, którzy posiadają 2070 rodzin pszczelich.

 

                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                Janusz  Stanik

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa