W dniach 29-30 listopada 2017 roku w Warszawie odbędzie się posiedzenie Rady Związku PZP.

Proponowany porządek obrad zakłada oprócz spraw organizacyjnych

zapoznanie się i przedyskutowanie spraw związanych z naszą branżą. Spraw, które miały miejsce w ostatnich kilku miesiącach.

Pszczelarzom do wiadomości a dla przedstawicieli do Rady Związku dla dobrego przygotowania się do posiedzenia i zapoznania z tematami, zamieszczam również linki do informacji na w/w tematy.

- Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa i zmiany w programie na lata 2017/18 i 2018/19.

http://www.zwiazekpszczelarski.pl/kpwp20172018


- Ustawa o ochronie danych osobowych i jej wpływ na działalność organizacji pszczelarskich,

Treść  ustawy po nowelizacji w 2016 roku

- Sprawozdanie Komisji Parlamentu Europejskiego (projekt) nt. pszczelarstwa,

projekt sprawozdania

- Wnioski po raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego pszczelarstwa,

raport pokontrolny NIK

- Informacja na temat katastrof związanych ze zjawiskami atmosferycznymi, które również dotykają pszczelarzy i ich pasieki oraz sposoby i możliwości zastosowania mechanizmów pomocowych

- Informacja na temat uzyskania wsparcia do rodziny pszczelej.

informacje medialne

- informacja na temat już funkcjonujących i możliwych do wykorzystania środków wsparcia pasiek z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska,


- Ogólnopolskie Dni Pszczelarza jak powinny wyglądać, aby była to impreza atrakcyjna dla pszczelarzy i społeczeństwa.

propozycja regulaminu ODP

Na posiedzeniu będzie tez czas na przestawienie przez Komisje Statutową propozycji zmian do statutu.

Oczywiście Zarząd PZP i Komisja Rewizyjna też będą przedstawiały swoje sprawozdania z dotychczasowej działalności.

Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Związku zostanie on opublikowany.


Piotr Krawczyk

Przewodniczący Rady Związku

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza.pdf pdf 104,55 KB Pobierz

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa